18 november, 2016

Induktionsmotor från Yamaha

Vad är det här? Den frågan fick Yamahas tekniker hur många gånger som helst vid den nyligen avslutade branschmässan METS i Amsterdam. Motorn på bilden är inte ens en prototyp, men väckte ändå mycket stort intresse.

Under arbetsnamnet Harmo har Yamaha tagit fram denna drivenhet, som knappast finns. Dock fanns ett par exemplar på METS (Marine Exhibition Trade Show) i Amsterdam.

Harmo är en induktionsmotor med speciella egenskaper. Den visades i två varianter med diameter på 35 respektive 50 cm.

– Effekten är 3,7 respektive 7,5 kW. Men det här är ingen färdig motor och vi vet inte hur slutresultatet blir, säger Hideyuki Kawase från Yamaha i Japan.

Enligt honom förändras effekten beroende på poddens diameter. Ju större diameter, desto högre effekt.

Det fina med motorenheten är att den drivs av induktion via magneter. Det som först ser ut som en vanlig propeller är en propeller utan centrumaxel. Bladen roterar i ytterringen och skapar därmed drivkraft.

Yamaha Harmo är så ny att den anlände till Amsterdam bara några timmar innan METS öppnade. Trots det fanns det en instruktionsfilm, där Yamaha provkör motorn i en långsam motorbåt.

Enheten kan vridas i 90 grader runt sin egen axel och verkar vara helt ljudlös. Den finns som enkel- och dubbelinstallation. Den enhet som syns på bilden har samma kraft som motsvarande 10 hk bensinmotor.

Inga andra uppgifter om pris, vikt med mera finns tillgängliga.