21 november, 2016

25 knop genom Sydatlanten med Vendee Globe

Engelsmannen Alex Thomson håller undan i Vendee Globe, som pågår för fullt. Efter att ha förlorat en del av sin ledning igår återtog Thomson med sin båt Hugo Boss ledningen och låg på förmiddagen 21 november cirka 85 Nm framför sina två närmaste rivaler, Armel Le Cléac’h och Sébastien Josse.

Att det verkligen går undan i Vendee Globe ger de här bilderna klart besked om. Ingenting för lämnas åt slumpen när båtarna seglas till det yttersta.

Inom fyra dagar beräknas fältet passera Goda Hoppsudden, som markerar en gräns för båtarna på sin väg ner genom Nord- och Sydatlanten.

I mitten av Sydatlanten loggade de sju båtar som ligger i ledningen fortfarande god båtfart under ideala förhållanden när seglingen har gått in på sitt 15:e dygn. Vädret är just som seglarna vill ha det med starka vindar som kan ligga till grund för ett världsrekord.

Enligt tävlingsledningen är Alex Thomsons (Hugo Boss) ledning förvånansvärd efter det att hans båt drabbades av en skada. Han måste nu segla med större vinklar mot vinden än resten av fältet, men även för babords halsar – där han borde ha ett handikapp på grund av skadan – verkar det som att skadan i en av foilingkölarna snarast ger honom extra fart.

Alla sju båtar i ledningen ligger nära sina respektive rekordfarter. Morgan Lagravière, Paul Meilhat och Jérémie Beyou ligger till exempel på 21–23 knop båtfart. Den senaste 24-timmarsperioden tillryggalade en av båtarna 499 Nm.

Info: www.vendeeglobe.org