29 november, 2016

Fler stora stölder av båtmotorer

Trots att båtsäsongen är slut för i år för de allra flesta så fortsätter båtmotortjuvarna att härja. Nu ger de sig i första hand på båtar som redan ligger färdiga för vinterkonservering. Den senaste stora stölden rapporteras från Bohus-Malmön.

Det är tidningen Bohusläningen som skriver om stölden på Bohus-Malmön, där motorer för hundratusentals kronor försvann. Läs hela reportaget här: http://www.bohuslaningen.se/nyheter/soten%C3%A4s/motorst%C3%B6lder-f%C3%B6r-hundratusentals-kronor-1.3998346

Ett effektivt sätt att hålla tjuvarna borta är Båtsamverkan, som främst drivs av polisen i Bohuslän. Följ gärna deras grupp på Facebook.

_dsc6559

Här är den senaste artikeln i Båtliv om motorstölderna:

 

Fortsatt ökning av båt- och motorstölderna

Det stjäls allt fler båtar och båtmotorer i Sverige. Till och med 31 oktober hade polisen fått in anmälningar om 1 260 stulna båtar och 2 236 stulna båtmotorer i hela landet. Det visar den senaste kvartalsstatistiken från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Mellan 1 januari och 31 oktober har det polisanmälts 1 260 stulna motorbåtar. Detta är en ökning jämfört med samma period 2015 då det polisanmäldes 1 092 motorbåtar (Brå).

I år har det polisanmälts 1 260 stulna motorbåtar, vilket är en ökning med 168 båtar jämfört med samma period förra året. Störst har ökningen varit i april, maj, augusti och oktober. I oktober fördubblades antalet stölder, vilket skulle kunna förklaras med det fina höstvädret som förlängde båtsäsongen.

motorbatar-region

Att både stölderna av motorbåtar och båtmotorer ökar samtidigt kan hänga ihop eftersom ett vanligt tillvägagångssätt för att stjäla en motor är att först flytta båten.

– Statistiken för stöld av motorbåtar kan därför vara något missvisande eftersom detta anmäls som stöld av båt trots att tjuvarna främst varit ute efter motorn. Ganska ofta så hittar man faktiskt den stulna båten fast utan motorn, säger Carina Birking på Larmtjänst.

region

Flest polisanmälda stölder har ägt rum i polisregion Stockholm, Syd och Väst. I region Väst har polisanmälningarna ökat med nästan 100 anmälningar.

– I Västra Götaland hade man flera stölder under våren, däribland fem båtar som senare anträffades i Holland, säger Carina Birking.

Under hösten har man även haft flera ärenden med stulna båtar i Malmöområdet som anträffats i Danmark.

region

 

Båtmotorer

Perioden 1 januari till och med 31 oktober polisanmäldes 2 236 stulna båtmotorer. Det är en ökning med 204 motorer jämfört med samma period 2015. Ökningen ägde främst rum under de sex första månaderna.

I år har det polisanmälts 2 236 stulna båtmotorer i Sverige. Det är en ökning jämfört med samma period 2015 då det polisanmäldes 2032 stulna motorer. Detta visar statisk från Brottsförebyggande rådet, Brå. Stölderna ökade främst under perioden januari– juni. Då ökade stölderna med 30 procent. I oktober ligger stölderna åter högre jämfört med samma period 2015.

– Vi har haft en mycket fin höst vilket kan ha bidragit till att båtsäsongen förlängts, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

I region Stockholm, Mitt, Öst och Syd har stölderna av båtmotorer ökat under året. Däremot har stölderna minskat i region Väst och Nord, medan antalet stölder i region Bergslagen ligger jämnt jämfört med samma period förra året.

– Att antalet stölder minskar i region Väst kan förklaras med Båtsamverkan som man aktivt arbetar med i regionen. Dock har de kriminella ligorna förflyttat sig till andra delar av landet, säger Carina Birking.

Källa: Larmtjänst.