30 november, 2016

Röjning efter spökgarn kan börja

Planering av dykningar och draggningar efter spökgarn inom det stora EU-projektet MARELITT Baltic är i full gång. Den 1 december samlas intressenter från hela östersjöregionen på en internationell konferens i Malmö.

Förlorade och borttappade fiskeredskap i Östersjön, så kallat spökfiske, är ett stort problem som kan ge förödande konsekvenser. Många av de förlorade fiskeredskapen sjunker till botten, fastnar på vrak eller flyter runt i havet och utgör en livsfarlig fälla för fiskar, marina däggdjur och fåglar som kan fastna i näten. Nu skall MARELITT Baltic öka transparensen och förståelsen över detta problem. Man kommer bl. a. ta fram en karta över områden där spökgarn förekommer men också hitta effektiva sätt att minska problemet i framtiden.

– Våra viktigaste målsättningar är att öka förståelsen om problemet och därigenom engagemanget att agera. Vi kommer även att ta fram och demonstrera i praktiken fungerande arbetsmetoder som kan lösa problemet i östersjöregionen. Idag är det endast fem av nio östersjöstater som aktivt arbetar med spökfiskeproblemet, säger Vesa Tschernij som leder det internationella projektet från Marint centrum i Simrishamn.

stora-mangder-spokgarn-vid-vrak-img_1194-redigera

I projektet ska under två år ett antal dykningar och draggningar efter spökgarn i utvalda områden genomföras. Dessa erfarenheter sammanfattas senare i en handbok med information om hur bärgningar av spökgarn bäst görs vid olika typer av bottnar och vrak. Man kommer även titta på hur spökgarnen hanteras i hamnarna på bästa sätt så att de sedan kan återvinnas eller återanvändas.

– Det ska bli roligt och spännande att komma i gång med dyken och draggningarna efter spökgarn. MARELITT Baltic är ett internationellt EU-projekt med många partners, och vi kommer att kunna bärga och återvinna många spökgarn och samtidigt lära oss mycket, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Källa: Håll Sverige Rent.