13 december, 2016

Ostindiefararen Götheborg räddas kvar i Göteborg ​

Flera tunga aktörer från Göteborgsregionens näringsliv går samman för att skapa ett nytt historiskt besöksmål i Göteborgs city. I samarbete med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen tryggas framtiden för Ostindiefararen Götheborg.

ostindiefararen-gotheborg_org

 

Nya Masthuggskajen blir ny placering för Ostindiefararen Götheborg. Runt skeppet byggs ett besökscenter som ansluter till Göteborgs långa historia som internationell handels- och sjöfartsstad.

Därmed hamnar Ostindiefararen mitt i en stadsmiljö under stark utveckling. Vid Masthuggskajen planeras en rad olika projekt för att bland annat stimulera handel och tillväxt.

Ett konsortium med Stena, Elof Hansson, NCC och Riksbyggen säkrar finansieringen tillsammans med tre av Göteborgs största företag – SKF, Volvo Cars, och AB Volvo – samt Västra Götalandsregionen, som väntas fatta beslut i frågan på onsdag, och de tre kommunala bolagen Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Göteborgs Hamn.

– Från näringslivets sida ser vi det som naturligt och viktigt att bidra till att bevara och utveckla handels- och sjöfartsstaden Göteborg, som numera också är en stark industristad. När staden nu går in i en ny tillväxtfas, som kommer att ge oss en ny och starkare profil, får vi inte glömma vår historia. Ostindiefararen är en utmärkt symbol för den anda och handlingskraft som lade grunden till vad Göteborg är idag. Genom att nu göra skeppet till en del av denna nya stadsdel kan vi koppla ihop vår historia med en framtid som är både spännande och utmanande. Det blir också ett viktigt tillskott till kultur och besöksnäring både under uppbyggnaden av stadsdelen och i framtiden, säger Dan Sten Olsson, Stenas ägare och koncernchef.

Näringslivet står för 65 procent av finansieringen som säkrar verksamheten de kommande tio åren. Västra Götalandsregionen och de tre kommunägda bolagen Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn och Göteborg & Co delar på den resterande finansieringen. De får då möjlighet att använda skeppet för aktiviteter i syfte att stärka det regionala näringslivet.

– Ostindiefararen Götheborg är en symbol för en av staden Göteborgs stora styrkor. Internationell handel från Göteborg är en grundbult i den svenska ekonomin. Därför är det glädjande att vi har hittat en lösning för att skeppet kan finnas kvar i staden, säger Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

– Näringslivets engagemang är glädjande och det är bra att huvudsaklig finansiering sker därifrån, säger Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Älvstranden Utveckling bidrar genom att upplåta kajplats på Eriksberg i väntan på att en provisorisk paviljong för ett Visitors Center byggs på Masthuggskajen. Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 ska en permanent besöksanläggning stå färdig runt Ostindiefararen.

Där kan Göteborgsregionen fortsätta dra nytta av den färgstarka historien om stadens rötter som kan berättas genom Ostindiefararen Götheborg. Turister, utländska delegationer samt göteborgarna själva kommer att kunna besöka skeppet, som blir mer tillgängligt än tidigare.

Svenska Ostindiska Companiet AB (SOIC AB) som äger skeppet Götheborg har länge sökt efter ny finansiering. Ett alternativ har varit en försäljning utomlands, men då skulle Göteborg ha förlorat en attraktion som många sätter stort värde på och som många också bidragit till.

– Det har varit ett mycket stort engagemang i Ostindiefararen genom åren. Från de första dykningarna i Göteborgs hamninlopp till seglingen till Kina. Genom alla eldsjälars insatser har skeppet gjort ovärderlig nytta för att marknadsföra Göteborg, Västra Götalandregionen och hela Sverige internationellt. Det är därför extra roligt att skeppet blir kvar i Göteborg, säger Lars G Malmer, ordförande i stiftelsen Ostindiefararen Götheborg.