30 december, 2016

Svedea: Hög tid att ge tullen möjlighet att stoppa utförsel av stöldgods

Att få utombordaren stulen är på väg att bli den enskilt vanligaste försäkringsskadan för svenska båtägare. Bakom stölderna ligger internationella ligor och Svedea menar att regeringen inte vidtar tillräckliga åtgärder för att stoppa utförseln av stöldgods. Att göra det möjligt för tullen att ingripa skulle bespara svenska försäkringstagare hundratals miljoner årligen.

hog-tid-att-ge-tullen-mojlighet-att-stoppa-utforsel-av-stoldgods

Båtmotorer och annat stöldgods fortsätter att föras ut ur Sverige i växande omfattning. Bara när det gäller båtmotorer uppgår värdet av det stulna till närmare 200 miljoner kronor årligen. En förbättrad gränskontroll skulle försvåra för de internationella stöldligor som ligger bakom stölderna men i tullens uppdrag ingår inte att förhindra utförsel av stöldgods.

Inrikesminister Anders Ygeman har den 7 december svarat på en fråga från riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng om vad regeringen tänker göra för att motverka antalet stölder av båtar och båtmotorer. I sitt svar framhåller Ygeman att han känner förtroende för polisens arbete med brottsbekämpning och att han inte bedömer att det i dagsläget finns några särskilda åtgärder som regeringen bör vidta.

– För de båtägare som genom sin försäkringspremie betalar notan är Ygemans svar illavarslande. När flertalet av de båtmotorer som stjäls lämnar landet är det enögt att enbart hänvisa till att polisen gör ett gott arbete och bortse från möjligheten att låta Tullverket utöva utförselkontroll. Vad regeringen borde göra är att arbeta för ett förändrat regelverk som gör det möjligt för tullen att stoppa tjuvarna vid gränsen, säger Göran Södergren produktchef för båtförsäkring hos Svedea.

Källa: Svedea.