12 januari, 2017

​Kaj i Sjötorp vid Göta kanal renoveras efter ras

Nu påbörjas renoveringen av kajen i Sjötorp som rasade i höstas. Kajen kommer att renoveras i två etapper för att undvika påverkan på kanalsäsongen. Med en tight tidsplan räknar ändå AB Göta kanalbolag att hinna färdigt första etappen innan Göta kanal öppnar i maj.

Det var i samband med att övre hamnbassängen i Sjötorp tömdes på vatten för inspektion som delar av kajen rasade. Det kom då som en överraskning och Göta kanalbolag har sedan dess arbetat intensivt med att undersöka raset, se hur kajen är uppbyggd och kontraktera entreprenör för återställandet. Arbetet med kajen i Sjötorp ingår i det stora renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 och blir det 25:e i ordningen sedan starten 2016.

Den delen av kajen som rasat, cirka 35 meter, är mest akut och kommer åtgärdas direkt. För att kunna arbeta med tunga maskiner vid kajen byggs först en väg ut i bassängen. Därefter kommer befintligt material transporteras bort och muren byggs upp på nytt. Resterande del av kajen, ca 155 meter, kommer att åtgärdas i etapp två under vintern 2017/2018.

-Att kajen rasade visar att vår kanalanläggning fortfarande har kommandot och talar om för oss vad som behöver åtgärdas, säger Anders Donlau, Projektledare för Göta kanal 2.0. Det kommer att bli knappt om tid att hinna med renovering av kajen inför säsongsöppningen i maj 2017, men vi kommer att göra allt för att påskynda processen, avslutar Anders Donlau.

Kajen i Sjötorp är en publik och populär natthamn för såväl passagerarbåtar som fritidsbåtar. Kajraset som skedde i höstas var det första fullskaliga raset som inträffat sedan AB Göta kanalbolag initierade en kajutredning 2010. Området kring raset har under pågående arbetet spärrats av. Projektet leds av konsultföretaget Cowi AB som i sin tur anlitar lokala entreprenörer, bland annat Mark och Bygg, Gullspångs grävmaskiner AB.

Källa och foto: AB Göta kanalbolag.