9 februari, 2017

Motorvärmare för utombordare

Kallstarter är ett gissel för alla motorer. Den här oljestickan fungerar som värmare för utombordsmotorer, vilket är särskilt lämpligt för den som har båten i vintertid.

Den eluppvärmda OLEUM oljestickan kopplas till 12 V med timer eller fjärrstyrs. Den passar till alla motorer med raka oljestickor, ej till motorer med böjda oljesticksrör. Värmetid för fem liter olja är cirka en timme.

Stickan kan kopplas till 12 V-systemet med timer, eller fjärrstyrd, kopplad tillsammans med värmare eller alarm. Det är enkelt att byta ut den befintlig oljestickan mot denna så kallade ”OLEUM oil heater”.

Tekniska data:
Värmezon: 143mm 12Vac – 60Watt /R=2,400ohm, I=5,000Amp
Kallzon : 7 mm från botten till värmezon, samt från värmezon till toppen.
Diameter: 8 mm
Längd sticka: 300 mm = Honda 30-60 / 400 mm = Honda 75-150 / 555 mm = Honda 175-250
Längd kabel: 1000 mm
Värme tid : 5 liter olja = +2c – +30c = ca 60 min I=5,000Amp
Material : SS 321
CE: EU-EMU (2014/30/EU) UE (2014/35/EU) +y el

www.kbmarin.se