13 mars, 2017

50 år med försäkring på båtägarnas villkor

På 50- och 60-talen hade båtägarna i Stockholmstrakten problem med att leva upp till de svenska försäkringsbolagens krav på att fritidsbåtarna skulle vara torrsatta före 15 oktober.

Båtar som inte var uppe före den tiden debiterades en extra veckopremie, som motsvarade ungefär halva den normala årspremien. Det innebar, med dåtidens upptagningsresurser, att båtklubbarna tvingades börja ta upp medlemmarnas båtar tidigt, i en del fall innan säsongen var slut.

Genom åren hade sedan båtägarnas organisationer många förhandlingar med de svenska bolagen för att finna lösningar på det här problemet men bolagen ville inte lyssna utan var nöjda med de extra premieintäkterna de fick.

Därför började man leta andra lösningar, även på utländska marknader. Båtorganisationerna skickade en delegation till London för att presentera sin skiss för Lloyd´s mäklare och också för vissa underwriters med ögon öppna för nya idéer. Några mäklare och underwriters gjorde till och med studiebesök i Stockholmstrakten för att på ort och ställe få en inblick i båtklubbarnas levnadsvillkor.

De återvände hem, nöjda med vad de fått se och 1966 tecknades den första överenskommelsen mellan de svenska båtorganisationerna och Lloyd’s underwriters.

Den första säsongen för den nya försäkringsformen blev sedan 1967 och den första försäkringen som är registrerad i systemen tecknades 1 april 1967 av Dag Malmberg, medlem i Bergdalsviks båtklubb. Båten var en Iversen motorkryssare på 10 m, med dopnamn Cema II.

Idag är fler än 45 000 fritidsbåtar försäkrade i Svenska Sjö, som därmed är en av de största på den svenska marknaden. Storleken ger inflytande på marknaden och påverkar därmed också konkurrenternas syn på villkor och premiesättning.

Försäkringen har varit och är en viktig ingrediens i de förmåner båtägarorganisationerna erbjuder sina medlemmar. Det har alldeles säkert bidragit till trogna försäkringstagare. Flera har funnits med i försäkringsformen under alla 50 år och med samma båt hela tiden! En av dem är Allan Rodhe som varit försäkrad i Svenska Sjö med kuttern Spray sedan 1967.

I början av 80-talet, startades Svenska Sjö AB, för att sköta den dagliga driften av försäkringsfrågor, skadereglering och kundservice.

Ännu idag är det de sju båtägarorganisationerna som grundade försäkringen som står bakom Svenska Sjö och bolaget mår bra med en mycket hög kundnöjdhet och en kundtillväxt.

Bolaget är unikt på båtförsäkringsmarknaden med att verksamheten utvecklas av båtägarorganisationerna, det vill säga båtägarna själva och att ett eventuellt överskott går tillbaka till kunderna som är båtklubbsmedlemmar men även till båtägarnas organisationer för att där utveckla medlemsnyttan.

Under 2017 kommer kunder som är båtklubbsmedlemmar att få dela på ca 2,5 Mkr.

Utöver det så betalade bolaget ut cirka 700 000 kr till landets klubbar och kretsar under året som gick, som stöd för verksamheten.

Bolaget har också en egen skadeprövningsnämnd som består av båtfolk och dit kunder kan vända sig om man skulle vara missnöjd med en skada. Cirka tio fall om året anmäls dit. Nämnden ändrar cirka 20 % av fallen och då till kundens favör.

Många nyheter inom båtförsäkring har skapats av Svenska Sjö genom åren. Det är närheten till båtlivet och dess utövare och de båtkunniga medlemmarna i klubbarna som varit avgörande.

Svenska Sjös kontor ligger i mitten av bilden, vid gästhamnen.

Man kan undra över hur båtförsäkringarna hade sett ut idag på den svenska marknaden utan uppstickaren Svenska Sjö. I år har man förbättrat rättsskyddsförsäkring för att göra det tryggare för medlemmar att köpa och sälja båt.

Svenska Sjö 50 år. Båtägarnas egen båtförsäkring eller som vi säger idag ”Båtförsäkring på mina villkor”.

Per Grywenz är vd för Svenska Sjö.

www.svenskasjo.se