14 mars, 2017

Out to Sea – aktuell utställning om plastskräp till havs

Enorma mängder av plastskräp åker ut till havs varje dag och förändrar gradvis haven till en gigantisk soppa av plast, med allvarliga konsekvenser för vår hälsa. Out to Sea är en högaktuell utställning om plast och marin nedskräpning, som öppnar på Tekniska museet i anslutning till Världsvattendagen 22 mars.

Idag tillverkas 9 500 kg plast varje sekund och varje år hamnar runt 10 miljoner ton sopor i haven. Plast är ett praktiskt material som har blivit en naturlig del av vår vardag – men med en onaturlig plats i naturen.

Vad händer när plasten blir skräp, hamnar i havet och sköljs upp på stränder? Out to Sea – en ocean av plast är en vandringsutställning som berättar om bakgrunden till problemet, hur det ser ut idag och vad vi kan göra för att hitta alternativa lösningar.

Centrum för utställningen och symbol för den ekologiska katastrofen är en installation som består av vrakgods från olika hav, inklusive Östersjön, men främst från Hawaii. Jämte mystiska föremål från fiskeindustrin kan du hitta rester av bekanta vardagsföremål som visar tydliga tecken på att ha drivit runt i saltvatten så väl som spår från möten med havsdjur.I samband med invigningen öppnar också Digital Now #2, ett nytt digitalt inslag i utställningen Out to Sea och den andra installationen i Tekniska museets nya scen för interaktiva konstupplevelser.

Ända sedan masstillverkade plastprodukter har gjort våra liv lättare har haven gradvis börjat förändras till en gigantisk soppa av plast. 80 % av allt skräp som når haven kommer från land. Den största delen av skräpet sjunker till havsbotten, 15 % flyter runt vid ytan och ytterligare 15 % strandar förr eller senare utmed kusten. Vanlig plast är inte biologiskt nedbrytbart, dessa bitar bryts ner till ständigt mindre delar och kommer in i näringskedjan. Slutligen hamnar skräpet på våra tallrikar, med allvarliga konsekvenser för vår hälsa.

Att ta itu med detta enorma problem ingår i FN:s Hållbarhetsmål 14, ”Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.”

Utmaningen är stor. Forskare har uppskattat att mängden plastskräp som åker ut till havs kommer att fördubblas inom tio år, om inte vi tar de åtgärderna som krävs.

Utställningen uppmärksammar även att Sverige och Fiji, som står som värdländer till FN:s “Ocean Conference” i New York juni 2017, har beslutat att vara världsledande i genomförandet av FN:s Hållbarhetsmål nr 14.

Out to Sea är skapad av Museum für Gestaltung Zürich under namnet The Plastic Garbageproject och presenteras nu i samarbete med Tekniska museet. Följ utställningen på projektets hemsida: PlasticGarbageProject.org