21 mars, 2017

SBU och Securmark i avtal om stöldmärkning av båtar och motorer

Svenska Båtunionen (SBU) har skrivit ett avtal med märkningsföretaget Securmark om stöldmärkning av båtar och båtmotorer. Avtalet gäller medlemmarna i SBU:s cirka 900 medlemsklubbar, fördelade över hela landet.

Avtalet gäller Securmarks stöldmärkning med micropunkter och gravyr. Securmark AB erbjuder båtklubbar anslutna till SBU utbildning för ett eller två stöldmärkningsombud i båtklubben. Dessa kan efter utbildningen erbjuda klubbens medlemmar stöldmärkning.

Securmark, som har arbetat med stöldmärkningar sedan 2004 i Sverige, är ett skandinaviskt företag med huvudkontor i Arendal i södra Norge. Företaget har specialiserat sig på stöldmärkningar och en uppdaterad databas som polis, sjöpolis, Kustbevakningen med flera har tillgång till dygnet runt året runt.

Stöldmärkningen har ett unikt nummer hos Securmark. Detta ID-nummer knyts till båtens och motorns fabrikat, modell, årsmodell samt motor- och skrovnummer. Dessa nummer lagras sedan i Securmarks databas tillsammans med ägarens namn, adress och telefonnummer. Databasen har ett utarbetat system för ägarbyten när båten sedan säljs eller byts in hos en återförsäljare.

Stöldmärkningen har inget bäst före datum utan sitter när den är applicerad för evigt.

För att utföra stöldmärkningen behövs ett Securmark startkit. Båtklubben beställer även de märksatser som behövs från Securmarks kontor. Dessa faktureras till båtklubben med 30 dagars kredit.

Utbildningen är gratis för båtklubben och Svenska Båtunionen tillsammans med Securmark kommer att hålla gemensamma utbildningar för klubbarna.

Om en båtklubb stöldmärker alla sina båtar och motorer på området så sponsrar Securmark med tydliga skyltar som kan sättas upp på utsidan av båtklubben. På skyltarna framgår det tydligt att alla båtar och motorer inom området är stöldmärkta.

www.batunionen.se