Volvo Penta ökar försäljning och lönsamhet

Volvo Penta ökar sin försäljning och fortsätter att redovisa bra lönsamhet. Det framgår av bolagets rapport för första kvartalet, som redovisades 25 april. Försäljningstillväxten gäller samtliga segment, särskilt offroadmotorer, medan rörelsemarginalen är 15,5% (15,6).

I sin rapport för det första kvartalet skriver bolagets ledning så här:

”Den totala fritidsbåtmarknaden fortsätter att vara stabil med tecken på viss tillväxt. Segmentet för bensinmotorer fortsätter att vara på en låg nivå, men Volvo Penta tar marknadsandelar. Vid Miami Internation Boatshow visade Volvo Penta för första gången upp sina nya 380- och 430-hästkrafters bensinmotorer för drev och fick ett innovationspris för sin joystick för inombordslösningar. Marknaden för kommersiella båtmotorer är fortsatt påverkad av låg efterfrågan från kunder i olje- och gasindustrin.

Marknaden för industrimotorer för offroadbruk visar positiva tecken – med en stabil utveckling inom materialhantering och en låg, men ökande, efterfrågan från byggbranschen och gruvindustrin. På den internationella mässan Conexpo/Con-Agg lanserade Volvo Penta sin lösning för att möta kraven i den europeiska emissionslagstiftningen Stage V för hela serien motorer mellan 5 och 16 liter. Den starka tillväxten fortsätter för Volvo Penta inom segmentet för motorer för offroadbruk.

Marknaden för industriella motorer för kraftgenerering har en viss positiv utveckling i Asien, Mellanöstern och på den exportorienterade europeiska marknaden. De inhemska europeiska och nordamerikanska marknaderna är stabila på låga nivåer. I februari lanserade Volvo Penta sin starkaste 16-litersmotor för kraftgenerering hittills med den högsta effekten i sin klass.

Under Q1 2017 steg nettoorderingången med 12% till 11.149 enheter medan leveranserna ökade med 12% till 10.396 motorer.

Nettoomsättningen ökade med 15% till 2.701 Mkr (2.340). Justerat för förändrade valutakurser var ökningen 11%, varav nettoomsättningen inom motorer steg med 11% framförallt drivet av högre volymer av industrimotorer för offroadbruk och bensindrivna motorer för fritidsbåtar. Justerat för valuta steg nettoomsättningen inom service med 12% framförallt drivet av tillväxt för industrimotorer för offroadbruk.

Både det justerade och rapporterade rörelseresultatet uppgick till 419 Mkr (366). Rörelsemarginalen var 15,5% (15,6). Resultatet påverkades positivt av valuta och ökad försäljning, vilket delvis motverkades av ökade kostnader för forskning och utveckling. Jämfört med Q1 2016 påverkades rörelseresultatet positivt av förändrade valutakurser med 70 Mkr.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*