12 maj, 2017

Ny insats av Kustbevakningen i Medelhavet

Kustbevakningen, i samverkan med Polisen, förstärker i Frontex operation Triton i Medelhavet under 2017. Kombinationsfartyget KBV 002 Triton bistår Italiens gränsövervakning i en tre månader lång insats mellan Italien och Libyen i sommar. I maj är spaningsflygplanet KBV 501 baserat på Sicilien.

Kustbevakningens och Polisens uppdrag i operationen är att bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.

Under tre månader i sommar ingår KBV 002 Triton med besättningar i Frontex operation Triton i Medelhavet. Fartyget, som normalt är baserat i Slite på Gotland, är ett systerfartyg till KBV 001 Poseidon som sommaren 2015 hade samma uppdrag. KBV 002 rustas för uppdraget på Beckholmen i Stockholm efter ett planerat varvsbesök för underhåll.

Efter 19 månader i operation Poseidon, på Lesbos i Grekland, omfördelar Kustbevakningen nu resurser från Egeiska havet till södra Medelhavet. Gränsen mellan Turkiet och Grekland fungerar relativt väl, trots att situationen är skör efter avtalet mellan EU och Turkiet i mars 2016. Behovet i Italien är större.

– De resurser vi kan erbjuda behöver Frontex bättre i Italien, dit det under 2016 kom över 180 000 migranter över havet. Därför bidrar vi med ett spaningsflygplan i Italien nu i maj, och fartyg från juni till augusti, säger Kenneth Neijnes, operativt ansvarig för Kustbevakningens insats.

Situationen är förändrad

Besättningen på KBV 002 Triton möter i år nya utmaningar. Gummibåtarna är av sämre kvalitet, packade med upp till 180 personer istället för 120 som för två år sedan. Smugglare har dessutom visat ett mer aggressivt beteende och tar oftare tillbaka motorerna, ibland under pågående sjöräddning.

– Vi tyckte för två år sedan att de båtar som människorna trycktes ner i på den libyska sidan var undermåliga. Nu har det blivit ännu värre, vilket dessvärre också lett till att antalet döda och drunknade ökat, säger Kenneth Neijnes.

– Flera migranter bär spår av misshandel och beskjutning. Många är i mycket dåligt skick, säger Kenneth Neijnes.

Större besättning

En normalbesättning på Kustbevakningens fartyg i 001-serien består av 15 personer. Under uppdraget i Medelhavet förstärks den med ytterligare tio.

– Svensk polis finns ombord, för att bistå oss med ordningshållning och säkerhetsåtgärder. Deras kompetens är avgörande för att vi ska kunna genomföra uppdraget. Ombord kommer det också att finnas två sjuksköterskor för att ta hand om de som behöver vård, säger Kenneth Neijnes.

Spaningsflyg i maj

Under maj finns Kustbevakningens spaningsflygplan KBV 001 på Sicilien, för att bistå Italien med gränsövervakning.

– Vårt flyg upptäcker dem som vill förbli oupptäckta, senast i måndags då vi lokaliserade en båt som släppt av 40 migranter på Sicilien. Fyra personer greps av maltesiska myndigheter ute till havs, säger Kenneth Neijnes, och fortsätter:

– I de fall det handlar om sjöräddning kan flygplanet avsevärt förkorta söktiden för fartygen på ytan genom att leda dem till en exakt position. Flygplanet för också med sig extra livflottar i det fall läget skulle bli akut.

Kustbevakningen i Frontex operationer

 • Operation Poseidon, Grekland
  • 2008 och 2009 med flygplan
  • Under 19 månader, oktober 2015–april 2017, med två patrullbåtar på Lesbos
 • Operation Triton, Italien
  • 2014, 2015, 2016 och 2017 med flygplan
  • Juni-augusti 2015 med fartyg
  • Juni-augusti 2017 med fartyg

Frontex operation Triton

 • Inleddes i november 2014
 • En förstärkning av Italiens och EU:s yttre gräns
 • Finansierar materiel, till exempel fartyg och flygplan, samt personal som medlemsstaterna ställer till förfogande
 • Syfte att upptäcka såväl migranter som smugglare eller facilitatörer
 • Ständig beredskap för att rädda liv

Situationen i Medelhavet

 • Sjövägen till Europa domineras numera av den centrala rutten mellan i första hand Libyen och Italien.
 • 2016 kom 181 459 personer till Europa denna väg, en ökning med 18 % mot 2015.
 • Uppskattningsvis omkom 4 500 personer 2016, en ökning från 3 175 år 2015.
 • De största grupperna kom från Nigeria, Eritrea och Guinea och länderna i Västafrika.
 • Majoriteten av räddningsoperationerna äger rum nära och ibland på libyskt territorialvatten.
 • Andra aktörer som opererar i området är EUNAVFOR Med och flera frivilligorganisationer.

Källa och foto: Kustbevakningen.