12 maj, 2017

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng – viktigt för en renare Östersjö

Den här veckan anländer mudderverket Pinta för att avlasta mudderverket Petrus under några veckor i hamnbassängen. Kommunens entreprenör Envisan tar in ett större mudderverk till saneringen av hamnbassäng. Mudderverket kommer att muddra i hamnbassängen under några veckor.

Pinta är ca 90 m lång och 18,5 m bred. Pinta både muddrar och transporterar muddermassorna till avvattningsanläggningen. Lastkapaciteten är 3 400 m3, vilket är dubbelt så mycket jämfört med lastpråmen Weseltje. Är du intresserad av att läsa mer om mudderverket gå in på: http://www.jandenul.com/sites/default/files/equipment-item/pdfs/01.TSHD_EN_-_V2017-3_-_Pinta.pdf

Pinta är ett kombinerad mudderverk och pråm. Det innebär att under de veckor som Pinta är på plats så kommer endast ett fartyg muddra i hamnen. Slangen (pipelinen) som sedimenten har pumpats genom från mudderverket till pråmen Weseltje behövs inte under tiden då Pinta muddrar.

 

Bilden: Mudderverket Pinta gästar hamnsaneringen. Foto: Anna Kinch, Oskarshamns kommun.