22 juni, 2017

Ny bok med stark kritik mot Kustbevakningen

I en ny bok av författaren och journalisten André Persson ifrågasätts Kustbevakningen på flera punkter. Kritiken riktas mot bland annat myndighetens arbetssätt och användande av sina resurser.

Pressmeddelande:

Kustbevakningen verkar ha glömt bort sitt enda huvuduppdrag, miljö-övervakningen. Istället är det en oerhört splittrad organisation som vill verka inom flera områden där man saknar kompetens.

– Kustbevakningen är en dysfunktionell myndighet i kris som borde omorganiseras och få en helt ny ledning”, säger André Persson, författare till boken, Kustbevakningen – en berättelse om myndigheten som gick på grund.

Den aktuella boken berättar om en ung och självständig myndighet som egentligen bara har ett huvuduppdrag: Miljöövervakningen. Men trots det så har Kustbevakningen ständigt sökt nya sidouppdrag för att visa på sitt existensberättigande. Det har lett till att man idag utför en mängd olika arbetsuppgifter inom områden där man helt saknar kompetens.

– Den svenska Kustbevakningen är en liten myndighet som har fått för många sidouppgifter som den inte klarar av att sköta. Det här gagnar ingen aktör. Jag tar upp flera exempel på det i min bok. Dessutom präglas Kustbevakningen av en osund fusk- och mobbingkultur som möjliggörs av starka informella ledare och en svag generaldirektör. Kustbevakningen är en dyr lekstuga som inte fungerar. Som sådan borde den göras om från grunden eller uppgå i en annan myndighet, säger André Persson.

Boken avslöjar också ett tveksamt utnyttjande av materiel och stora båtar som används för släktingar och vänners privata ändamål, liksom ett vidlyftigt utnyttjande av traktamenten.

– Det är väldigt symboliskt att nu Medelhavsaktuella KBV Triton 002, ett av Kustbevakningens största miljöfartyg, har använts vid en begravning för en av chefernas släktingar. Så kallade begravningskörningar, skall enligt mina källor, också vara mycket vanligt inom Kustbevakningen. Jag skriver också om hur ett vidlyftigt utnyttjande av traktamenten är vida spritt inom organisationen, inte minst vintertid då Kustbevakningen är i det närmaste sysslolös, säger André Persson.

Boken innehåller också vittnesmål om dåliga arbetsförhållanden med avstängning och mobbing av misshagliga medarbetare. Något som också bekräftas i en hemlig arbetsplatsutredning gjord av Previa hösten 2016, som rapporterade om mycket dåliga arbetsförhållanden och innehöll svidande kritik mot nuvarande ledning.

Ledningen inom Kustbevakningen har inte velat medverka i boken och generaldirektör Lena Jönsson får också mycket stark kritik i boken för hur hon leder organisationen.

– Jag tycker att svenska skattebetalare förtjänar seriösa, välskötta och effektiva myndigheter som visar öppenhet, respekt och professionalitet. Dit räknar jag inte Kustbevakningen. Och det är naturligtvis allvarligt, eftersom det i förlängningen handlar om samhällskontraktet. Jag tycker att Justitiedepartementet och Anders Ygeman skall ta sig en allvarlig funderare på hur den här dyra, spretiga och illa omtyckta myndigheten kan användas på ett mer effektivt sätt, säger André Persson.

Foto på båt: Kustbevakningen.

https://www.facebook.com/BokenOmKBV/