4 juli, 2017

Kustbevakningen fokuserar på sjösäkerhet

Under juli och augusti är fritidsbåtstrafiken som livligast. Den kommande veckan kommer Kustbevakningen därför att fokusera extra på sjösäkerhet.

Pressmeddelande:

– Samtliga patruller som är igång i veckan kommer att fokusera på att möta båtfolk till sjöss, föra samtal om sjösäkerhet och genomföra hastighets- och nykterhetskontroller, säger Sabina Hansson, sjötrafikhandläggare på Kustbevakningen i Göteborg.

En av Kustbevakningens uppgifter är att arbeta för en ökad säkerhet till sjöss. Detta görs genom att informera om vilka regler som gäller och se till att de efterföljs.

Sabina Hansson säger att det handlar om att bygga vidare på den redan goda regelefterlevnad som finns bland båtfolket och tillägger att besättningarna även kommer att informera om hur man som båtägare kan öka säkerheten både för sig själv och andra.

– Vi har en stor skärgård med långa avstånd och otillgängliga platser. Det innebär att en första insats av en privatperson kan vara avgörande vid ett olycksfall eller båtbrand, säger Sabina Hansson.

Ett 30-tal av Kustbevakningens fartyg och båtar kommer att delta i satsningen som går under namnet Trygg och säker till sjöss. Fartygen har som vanligt beredskap för att bekämpa oljeutsläpp och genomföra sjöräddning, vilket innebär att annan verksamhet kan avbrytas i händelse av larm.

Syftet med satsningen är att arbeta förbyggande med att öka kunskapen om vilka regler som gäller och att se till att de följs. Det är också ett sätt att ge allmänheten möjlighet att möta Kustbevakningens medarbetare.

– De flesta som träffar oss gör det under sommaren men vår verksamhet löper året om och innehåller så mycket mer än sjötrafikkontroller. Vår huvuduppgift går ut på att värna havsmiljön och säkerställa en levande kust för både oss och kommande generationer, avslutar Sabina Hansson.

Källa och foto: Kustbevakningen.