13 juli, 2017

Torqeedo och BMW sjösätter den senaste batteritekniken

Tyska Torqeedo har nu börjat använda den allra senaste batteritekniken från BMW i båtar. I den första applikationen ger dessa högprestandabatterier och Torqeedos motor motsvarande upp till 160 hk med fullt vridmoment från start.

Elmotorlösningen används i både segel- och motorbåtar, med den planande motorbåten på bilderna här intill som ett bra exempel. Bilderna visar en BMW i3 bil och en Kaiser K-625 båt, båda med Torqeedo Deep Blue 80i och utrustade med BMW i3 batterier.

Det nya batteriet, som även används av svenska Nimbus Boats, heter BMW i3. Det har anpassats för att fungera tillsammans med Deep Blue, Torqeedos mest kraftfulla lösning för inombordsmotorer, utombordare och hybridsystem upp till 160 hk.

Dessa tåliga högkapacitetsbatterier tillverkade med industriell produktion ger den högsta effekten över tid i förhållande till vikt och volym för båtar, till en kostnad per Wh som är lägre än tidigare. Med motsvarande utveckling dröjer det inte länge förrän elmotor- och batteritekniken tar över allt mer av motormarknaden.

Den helt automatiserade produktionen hos BMW i tyska Dingolfing sätter nya standarder för precision och robusta batterimoduler. Denna konstruktion är idealisk för att användas i båtar, där motorerna ofta utsätts för häftiga stötar och påfrestningar. Konstruktionen i de nya batterierna ger en effektivare kylning och fördelning av temperaturen i batterierna. Som tillbehör finns även ett progressivt kylsystem, som ska garantera maximala prestanda och längre serviceintervaller.

 

Bilderna:

BMW i3 och en Kaiser K-625 med Torqeedo Deep Blue 80i, båda utrustade med BMW i3 batterier.