21 september, 2017

Samarbete för att öka antalet båtklubbar i Båtsamverkan

Under 2017 har båtmotorstölderna i Sverige ökat kraftigt. Nu planerar Svenska Sjö tillsammans med Svenska Båtunionen att bryta trenden genom att införa incitament till landets klubbar och båtägare för att främja stöldförebyggande åtgärder.

En av de första åtgärderna är att uppmuntra och stötta Båtsamverkan. Därför startar Svenska Sjö ett samarbete med Grannkompaniet AB, som har tagit fram kommunikationsplattformen Coboats.

I Coboats kan båtklubbar, marinor och bryggföreningar enkelt skapa slutna grupper utan insyn och kommunicera krypterat utan tillgång till e-postadresser eller telefonnummer. Gruppmedlemmarna kan sorteras på namn eller båtplats och det tar endast någon minut att bjuda in samtliga båtägare i hamnen. Andra funktioner är gemensam kalender (rondering, torr- och sjösättning, städdag etc.), egenskapade checklistor, akutmeddelanden (brand, man över bord och brott pågår) och nyheter från Sjöfartsverket, Sjöräddningen, Larmtjänst och Polisen. Coboats är gratis att ladda ned, gratis att använda och reklamfri.

– Båtsamverkan är framtiden och Coboats är ett utmärkt verktyg för att underlätta snabb och direkt information mellan klubbar och mellan klubbens medlemmar, säger Per Grywenz, vd Svenska Sjö.

– Vi är glada över att Svenska Sjö valt att vara en finansiär av Coboats, i syfte att den ska vara gratis att använda utan reklaminslag. Det är kvalitetsstämpel på att plattformen är genomtänkt och utvecklingspotentialen är stor för vilka mervärden vi kan bygga in.

– Samarbetet innebär att vi får en stark partner i vårt arbete med att hjälpa båtklubbar och marinor att kommunicera effektivt, säger Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB.

Svenska Sjö vill ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna landets båtklubbar och deras medlemmar. Genom båtklubben är du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus och smidig skadereglering. En utmärkt båtförsäkring helt enkelt. Idag har nära 50 000 båtägare sina båtar försäkrade i Svenska Sjö.