7 november, 2017

Sjöskola för ett jämställt båtliv

Sjöskolan på Beckholmen erbjuder kvinnor att boka sig på en kustskepparkurs och bjuda med en väninna, där Sjöskolan bjuder på kursavgiften för väninnan. Erbjudandet gäller för kustskepparkurserna både i Stockholm och Göteborg.

– Vi funderar ofta på hur vi skall kunna få fler kvinnor att utbilda sig. Vi ser att vi har närapå lika många kvinnor som män som går på förarintygskurserna, men när det sedan kommer till kustskepparkurserna så är det nästan enbart män som går de kurserna, säger Gerhard Chronholm, utbildningsansvarig, och en av ägarna till Sjöskolan.

– Med min bakgrund som navigationslärare sedan 25 år och tidigare ordförande i Göteborg Qvinnliga SegelSällskap (GQSS) vet jag att behovet finns för utbildning, men steget upp till kustskepparkurserna verkar inte locka kvinnor. Ska båtlivet bli mer jämställt behöver fler kvinnor ta steget och vidareutbilda sig, för att kunna dela ansvaret ombord, säger Stina Jansson, vd och delägare på Sjöskolan.

– Att erbjuda kurser för enbart kvinnor är en väg att gå, men varför inte göra det jämställt redan i klassrummet? Vi tänker oss att om kvinnor kan få ta med sig en väninna, då blir det enklare att anmäla sig och gå på kursen. På kursen räknar vi med att våra professionella instruktörer ser till att alla deltagare på kursen får utrymme och skapar delaktighet, fortsätter Stina.

www.sjoskolan.se