22 november, 2017

Dubblerade arrenden för Stockholms båtklubbar

I ett slag dubblerar Stockholms Stad arrendekostnaderna för många av huvudstadens båtklubbar. Det innebär en mycket kraftig ökning från 1 januari 2018 för medlemmarna i närmare 100 båtklubbar.

Beslutet om att höja arrendeavgifterna fattades av Stockholms Stads Idrottsnämnd 21 november. Bakgrunden till höjningen är att staden har genomfört en omfattande underhållsinventering av stadens 91 hamnanläggningar. Denna visar ett stort eftersatt underhåll, som i många fall måste åtgärdas omedelbart.

– Det är otroligt att en det är den röd-gröna koalitionen som röstar igenom ett beslut som direkt påverkar ideella föreningars möjlighet till verksamhet. Våra båtklubbar bygger på föreningsdemokrati och skapar möjlighet för vanliga människor att utöva båtliv. Det är en kommunal angelägenhet att tillhandahålla anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet. Båtklubbarnas bryggor är lika viktiga som simklubbarnas simhallar eller hockeyföreningarnas ishallar, säger Peter Karlsson, verksamhetschef för Svenska Båtunionen.

Kostnaden är 187 Mkr för de närmaste tio åren – en summa som Stockholms Stad vill debitera båtklubbarna för. I genomsnitt handlar det om drygt 2 Mkr per båtklubb…

För varje enskild båtägare kan det handla om tusentals kronor per år i ökade kostnader. Utöver den beslutade höjningen hotas Stockholms båtklubbar även av att få betala moms på sina båtplatsavgifter.

– Vi vet inte riktigt än vad det här kommer att innebära för oss, men vi protesterar högljutt. Det här är inget roligt beslut – tvärtom innebär det en katastrof för många båtägare, säger Sören Löfgren, vice förbundsordförande i Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) och medlem i Hägerstens Båtklubb.

– Många kommer att tycka att det blir för dyrt att ha båt om de här höjningarna blir verklighet. Det börjar närma sig samma priser som i marinor för en del. Och det blir ännu dyrare om sedan momsen ska läggas på avgifterna.

SMBF med sina 257 båtklubbar och cirka 45 000 medlemmar har försökt påverka politikerna och tjänstemännen innan beslutet fattades. En majoritet bestående av S, MP och V beslutade sig, trots protester ända in i sista stund, för att båtklubbarna ska betala närmare 200 Mkr för stadens eftersatta underhåll.

– Vi vet inte riktigt hur vi ska göra efter det här beslutet. Vi ska ha ett styrelsemöte för att diskutera det här, men kostnaderna för båtägarna höjs redan till 2018, säger Sören Löfgren.

För båtklubbar som i dagsläget betalar 300 kr/bryggmeter för kommunalt ägda pontoner innebär förslaget 550 kr/bryggmeter.

Beslutet berör båtklubbarna lite olika beroende på om klubbarna hyr enbart brygganläggningen eller hela hamnen inklusive mark och bryggor.

Bilden: Stockholms båtklubbar och därmed klubbarnas medlemmar får mycket kraftigt höjda arrendeavgifter nästa år. Bilden är från Albano Båtklubb. Foto: Roland Brinkberg.