6 december, 2017

Världens största marina skyddade område inrättat

1 december etablerades det största marina skyddade området i världen. Reservatet inrättas på internationellt vatten, i Rosshavet Antarktis, av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.

Reservatet är hela 1,5 miljoner km2, en yta som är ungefär lika stor som Sverige, Finland och Norge tillsammans. Inrättningen ger livsbetingelser för bland annat kejsarpingviner, valar, fiskar och plankton. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har arbetat för en överenskommelse sedan förslaget startade 2012 och arbetar vidare inom området, exempelvis genom två nya avtalsförslag som just nu ligger på bordet och ska förhandlas med de övriga medlemsländerna.

Förslaget om att införa reservatet lades fram av USA och Nya Zealand redan 2012. Sedan dess har intensiva diskussioner pågått mellan de 25 länder som är medlemmar i Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR. Efter 6 års förhandlingar nåddes konsensus och 1 december 2017 trädde överenskommelsen ikraft. Det innebär att området i det näringsrika havet som blir reservat skyddas och bevaras i 35 år framöver.

– Det är svårt att skydda internationellt vatten och detta är en milstolpe i arbetet om marint skydd i Antarktis. Det är en stor bedrift att 25 länder kommit överens om att öka skyddet för detta näringsrika område med stor biodiversitet – det med kräver tid och engagemang. Det har varit intensiva förhandlingar och vi är mycket glada och vi har förhoppningar om att detta kan bidra till att även de andra liggande förslagen också går igenom. Samtidigt deltar vi också i att öka områdesskyddet i Arktis, säger Jessica Nilsson, utredare på HaV.

Korta fakta:

  • Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR, förvaltar den marina miljön i Södra oceanen runt kontinenten Antarktis enligt en konvention som beaktar både miljön och det fiske som bedrivs i området ur ett ekosystemperspektiv. Sverige är medlem sedan 1984.
  • Det marina områdesskyddet i Rosshavet, Antarktis, omfattar tre zoner och en area på 1,5 miljoner kvadratkilometer, 72% av området blir helt fiskefritt.
  • USA och Nya Zeelands förslag har förhandlats av 25 medlemsländer sedan 2012 och 2016 sa samtliga nationer ja. Idag, den 1 december 2017, träder det i kraft, världens största marina områdesskydd.
  • Sverige har aktivt stöttat förslaget sedan det först presenterades för CCAMLR:s vetenskapskommittén 2011.
  • Källa: HaV.