20 december, 2017

Skärgårdsstiftelsen får EU-stöd till hamnar

Skärgårdsstiftelsen har fått glädjande besked om att fyra gästhamnar i Stockholms skärgård i två olika projekt får ekonomiskt utvecklingsstöd från EU-programmet Central Baltic. Investeringar ska göras i infrastruktur som gör båtlivet bättre och skärgården mer tillgänglig.

Båda projekten startar den 1 februari 2018 och håller på till 2019.

I det så kallade Sustainable Gateways-projektet ska Skärgårdsstiftelsen tillsammans med Skogsstyrelsen i Finland utveckla totalt sju gästhamnar i de finska nationalparkerna och i våra svenska naturreservat.

På Grinda ska bryggorna förbättras och ett nytt reningsverk byggas för gästhamnens servicehus.

På Nåttarö läggs nya flytbryggor ut och ett nytt servicehus för gästhamnsbesökarna byggs.

Utö är en populär hamn som kommer att få elplintar och Y-bommar på bryggorna i södra hamnen. Här kommer också ett mindre servicehus att byggas.

I projektet Smart Marina medverkar 32 hamnar i Sverige, Finland, Åland och Estland. Skärgårdsstiftelsen deltar med gästhamnen på Fejan där fler båtplatser ska skapas och hygienutrymmena rustas upp.

Bilden är från Utö gästhamn.