16 januari, 2018

Göta kanal mot normala vattennivåer

Normaliserade vattennivåer gör att Göta kanalbolag genom anmälan till Ufs (upplysning för sjöfarande) nu formellt återställer vattennivåerna till normal nivå. Det är en naturlig åtgärd för farleden och Göta kanal, trots Vätterns något lägre vattennivå. Göta kanalbolag och större aktörer på Göta kanal såsom Strömma-ägda Rederi AB Göta kanal, ser med tillförlit fram emot kommande kanalsäsong 2018.

Under sommarens mätningar tvingades Göta kanalbolag på grund av låga vattennivåer i farleden anmäla lägre vattennivåer till Ufs, samt även åtgärda med insatser i Motala hamn. Det påverkade främst passagerarbåtarna från Rederi AB Göta kanal som under några veckor även tvingades lägga om trafiken. Mätningarna har fortsatt kontinuerligt och påvisar nu normaliserade nivåer, varför Göta kanalbolag som farledsägare valt att återställa vattennivåerna via en ny anmälan till Ufs.

– Vi ser att utvecklingen för vattennivåerna är god och att sjöarna höjts succesivt, vilket ger de förutsättningar vi behöver inför vårens säsongstart på Göta kanal, säger Stefan Ljungblad, anläggningschef på AB Göta kanalbolag.

-Vi har följt utvecklingen av vattennivåerna och anpassat kanalen och slussarnas förutsättningar så att vi på allra bästa sätt är redo för kommande säsongers naturliga skiftningar, tillägger Roger Altsäter, VD på AB Göta kanalbolag.

Rederi AB Göta kanal, som är det största rederiet som trafikerar Göta kanal, med flaggskeppen Juno, Diana och Wilhem Tham, ser justeringen som en bra bekräftelse på fina förutsättningar för kommande sommarsäsong. Rederi AB Göta kanal erbjuder paket för resenärer ombord på sina fartyg som färdas olika sträckningar mellan Göteborg och Stockholm, och de ser en ökad efterfrågan där bland annat intresset från den internationella marknaden är stor.

– Vi arbetar inför kommande säsong precis som vanligt utan någon större oro för vattennivåerna, och bokningsbeläggningen ser bra ut. Vårt nära samarbete med Göta kanalbolag innebär vi håller oss väl uppdaterade och trygga med förutsättningarna.
Vi ser 2017 som extraordinärt och ändrar inte vårt utbud efter vattennivåerna utan mer efter gästernas efterfrågan, säger Peter Henricsson, affärsområdeschef, Strömma Sverige.

Sommaren 2017 var vattennivåerna under en period så pass låga i delar av Göta kanal att det påverkade de mest djupgående fartygen, främst då passagerarbåtarna. Det drabbade några av Rederi AB Göta kanals turer vilket löstes genom förändrade färdplaner. Med det tillflöde som är nu finns förväntas inte dessa problem för kommande säsong.

Övrig trafik på Göta kanal berördes inte och påverkade minimalt utfallet som för 2017 låg på bra nivåer med fritidsbåtar och sålda kanalbiljetter.

Göta kanal öppnar för säsongen  2 maj 2018.

Bilden: Återställda vattennivåer gör att både AB Göta kanalbolag och Rederi AB Göta kanal ser fram emot kommande kanalsäsong 2018. Foto: AB Göta kanalbolag.