31 januari, 2018

Volvo Penta ökar vinsten

Volvo Penta fortsatte sin goda utveckling med ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Rapporten för AB Volvos fjärde kvartal 2017 visar på bra tillväxt utom i Sydamerika och Afrika.

Traditionellt är kvartal fyra svagare än de övriga delarna verksamhetsåret, men rörelsemarginalen steg till 7,0% (6,5). Volvo Penta har en stark position på marknaden för båtmotorer och utvecklar även med framgång industrimotoraffären genom att bredda produkterbjudandet till nya marknadssegment såsom jord-bruksmaskiner.

Ur bolagets rapport:

Fortsatt vinstförbättring Försäljningstillväxt i samtliga segment – särskilt för industrimotorer Justerat rörelseresultat:

  • 187 Mkr (156) under Q4 2017
  • 1.439 Mkr (1.269) för helåret 2017 Nya D5 och D13 industrimotorer som uppfyller emissionsreglerna Stage V

Marknaden för motorer till fritidsbåtar visar tecken på viss tillväxt och Volvo Penta fortsätter att ta marknadsandelar. På Fort Lauderdale International Boat Show i november framgick att allt fler kunder inom segmentet för stora yachter väljer Volvo Pentas Inboard Performance System (IPS), inklusive en 72-fots yacht utrustad med den nya 13-litersmotorn på 1.000 hästkrafter och den senaste IPS-lösningen.

Marknaden för kommersiella båtmotorer uppvisar en positiv utveckling inom vissa delsegment, såsom energiutvinning till havs och persontransporter samt ett ökat intresse för hybrid- och helelektriska lösningar.

Marknaden för industrimotorer för maskinapplikationer fortsätter att växa, inklusive ökad efterfrågan från gruvindustrin och inom materialhantering samt fortsatt tillväxt inom byggbranschen och segmentet för jordbruksmaskiner. Vid världens största jordbruksmässa, Agritechnica visade Volvo Penta ytterligare två industrimotorer i sin europeiska serie Stage V-motorer, D5 och D13, som uppfyller den kommande emissionslagstiftningen. Volvo Penta fortsätter att växa kraftigt inom segmentet för motorer för maskinapplikationer, inklusive fler affärer i jordbrukssegmentet.

Marknaden för industrimotorer för kraftgenerering är stabil, med positiva signaler i byggindustrin samt datahallar och e-handel.

Under Q4 2017 steg nettoorderingången med 17% till 11.783 enheter medan leveranserna ökade med 11% till 9.970 enheter, driven av både industri- och marinsegmentet.

Nettoomsättningen steg med 11% till 2.676 Mkr (2.409). Justerat för förändrade valutakurser var ökningen 14%, varav nettoomsättningen inom motorer steg med 17% medan för-säljningen av service steg med 6%.

Under Q4 2017 uppgick både det justerade och rapporte-rade rörelseresultatet till 187 Mkr (156). Rörelsemarginalen var 7,0% (6,5). Resultatet påverkades positivt av ökad för-säljning och en positiv produktmix. Jämfört med Q4 2016 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valuta-kurser med 30 Mkr.

För helåret 2017 steg nettoomsättningen med 12% till 11.119 Mkr (9.893). Både det justerade och rapporterade rörelseresultatet uppgick till 1.439 Mkr (1.269), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9% (12,8).

Källa: AB Volvo.