20 mars, 2018

Skärgårdsstiftelsen söker långsiktigt finansiering

I 33 år har Skärgårdsstiftelsen arbetat för en levande skärgårdsnatur genom att samla in data om naturmiljön i skärgården. Deras fältpersonal gör en mycket viktig insats genom att samla in kunskap om ett antal kustfågelarter, genomfört bevakning, inventering och ringmärkning av till exempel grisslor, berguv, havsörn och blåstång. Kunskapen ger forskare underlag att bearbeta om utvecklingen av vår skärgårdsmiljö. 

– Det här är, och har varit, en viktig väckarklocka för skärgårdsnaturen, säger Skärgårdsstiftelsens naturvårds- och miljöchef Karin Strandfager.

Det var bland annat de alarmerande siffrorna från Skärgårdsstiftelsens inventeringar av ejder som uppmärksammade forskare på att något inte stod rätt till. De långa inventeringsserierna har visat på en kraftig minskning av ejder de senaste tio åren. Idag arbetar forskare vidare med att hitta orsakerna till den oroande utvecklingen.

– Vi har alla möjligheter att genomföra den här typen av uppföljning och insamling av data, säger Karin Strandfager. Vi har fältpersonal som lever och verkar i skärgården året om, det gör att vi kan uppmärksamma förändringar tidigt.

Kunskapen från de unikt långa inventeringarna blir bara intressantare ju längre de blir. Men verksamheten är utan tydlig finansiering. Med Skärgårdsstiftelsens breda uppdrag är det svårt att hitta en långsiktigt hållbar finansiering av projektet.

– Vi har begränsade resurser och ser över alla delar av verksamheten, och där ingår även arbetet med Levande skärgårdsnatur. Skärgårdsstiftelsen har under en lång tid stått för övervägande delen av finansieringen men fler parter måste vara med och bidra i denna viktiga fråga – därför söker vi nu annan finansiering, säger Skärgårdsstiftelsens vd Anna Waxin.

Rapporten Levande skärgårdsnatur 2018 är en populärvetenskaplig skrift med en sammanfattning av arbetet från 2017 års inventeringar. Kanske blir det den sista rapporten som görs i den omfattningen.

– För Skärgårdsstiftelsen är det viktigt att skydda våra naturmiljöer både under och över ytan. Vi vill jobba på olika sätt med det och sprida kunskapen till så många som möjligt. Vi ser nu över arbetet i Levande skärgårdsnatur och hoppas att vi kan fortsätta ha en hög ambitionsnivå. Tyvärr är läget med finansieringen oroande, avslutar Anna Waxin.

Info: www.skargardsstiftelsen.se/gava