1 april, 2018

1 april: Spaning från luften ska skydda båtklubbshamnarna från brott

De senaste årens stöldvåg mot båtklubbar och hamnar har fått Svenska Båtunionen att söka nya vägar för att skydda sina medlemmar från brott. Till våren startas ett unikt samarbete tillsammans med Svea ornitologiska sällskap där omkring 100 trut- och måsungar ska födas fram i kläckningsmaskin och präglas på byggplatsinnehavare i ett tiotal båtklubbar runt om i landet på prov.

Så snart fågelungarna kan lämna boet får de flytta in vid bryggorna. Målet är att skapa trygghet i landets cirka 1 000 båtklubbar.

– Måsar och trutar är kolonilevande fåglar som skyddar och varnar varandra mot ovälkomna gäster helt naturligt, berättar Viggo Guding, konsulent på Svea Ornitologiska Sällskap.

– Genom präglingen tidigt i fågelungens liv lär sig fågelungen att känna igen båtägarna med plats på bryggan. När en ovälkommen gäst kommer, varnar måsar och trutar högljutt och anfaller från luften med ett effektivt försvar, nämligen genom att släppa sin spillning på inkräktaren.

Peter Karlsson, verksamhetschef på Svenska Båtunionen och projektledare för försöket, berättar:

– Att använda naturen som vakt har använts i årtusenden. Gäss, katter, hundar och sälar är bara att nämna några djur. Tjuvar kommer dygnet runt. Det är svårt att få ideella krafter att orka vakta våra båtar dygnet runt. Måsarna och trutarna lever i vår miljö helt naturligt och fritt. Dessutom är kostnaden förhållandevis låg per år. Vi räknar med en fyra, fem lax per båtklubb och år, säger Peter Karlsson.

Projektet finansieras av båtorganisationernas egna försäkringsbolag, Svenska Sjö, och en privat donation.

Läs mer om projektet här: www.batunionen.com/aktuellt

Om Svenska Båtunionen:
Svenska Båtunionen är paraplyorganisation för det föreningsdrivna ideella båtlivet och är organiserat i 24 regionala förbund och två nationella båtklubbar. Inom förbunden organiseras mer än 900 båtklubbar som tillsammans har över 170 000 medlemmar.

Syftet med Svenska Båtunionen är att främja båtliv, sjösäkerhet och gemenskap.

Kontaktperson:
Peter Karlsson, verksamhetschef, SBU
peter@batunionen.se, 072-7485961