6 april, 2018

SBU håller Båtriksdag med 90-årsfest

Helgen 7–8 april blir det stor fest i Göteborg. Då ska Svenska Båtunionen fira sitt 90-årsjubileum.

Västkustens Båtförbund står som värd för SBU:s firande, som hålls på Hotell Gothia. Det blir galamiddag, besöksprogram samt förhandlingar med val och beslut.

Nio båtförbund har totalt lämnat in 21 motioner, som bland annat berör miljö, utbildning, stadgar, mobiltäckning, vattenskotrar, administrativa åtgärder och båtlivsfrämjande åtgärder i hela landet m m. Några av motionerna sticker ut lite grand.

Östra Vänern föreslår ett medlemskap i Studiefrämjandet, vilket kan ge både förbund och klubbar större möjligheter att bedriva kursverksamhet för sina medlemmar. Studiefrämjandet består av 19 medlemsorganisationer, varav några av Sveriges största natur- och friluftsorganisationer.

Två förbund vill att SBU ska knyta en miljöhandläggare till sitt kansli. Miljöfrågorna kommer att vara aktuella under många år framöver, de är omfattande och berör i stort sett alla båtägare.

Västernorrlands BF vill att SBU tar hand om våra vattenskotrar. Dessa är flytetyg som alla andra farkoster och används av både unga och gamla. Låt dessa förare bli medlemmar i våra båtklubbar och ge dem bara utbildning. En god idé.

Till detta kommer några mer ”administrativa” motioner, bland annat om att förtroendevalda som är yrkesarbetande ska kunna delta i möten genom att förlägga möten på passande tider vardagar eller helger, ha utsedda ersättare eller delta via uppkoppling.

Lars Afzelius

Bildtext: Svenska Båtunionens 90-årsfirande hålls på Hotell Gothia i Göteborg.