10 april, 2018

Östersjön blir världsledande inom e-navigation

Helsingforskommissionen, HELCOM, identifierar e-navigation genom Sea Traffic Management som ett viktigt verktyg för att ytterligare minska risken för olyckor till sjöss, och på så vis bidra till de övergripande målen för HELCOM. 

Pressmeddelande:

Den 5 mars antog HELCOM den reviderade rekommendationen 34E/2 om förbättrad sjöfartsäkerhet. De konkreta rekommendationerna gör Östersjöländerna till världsledande inom e-navigeringsområdet.

Rekommendationen innebär stöd till fortsatt utveckling och testning av utbyten av ruttinformation och andra e-navigationstjänster såsom ruttoptimering, effektivare hamnanlöp, förenklad rapportering och vinternavigation. Dessa tjänster är en del av konceptet Sea Traffic Management som tagits fram inom breda partnerskap i olika EU-projekt under ledning av svenska Sjöfartsverket.

– De första resultaten från e-navigations- och Sea traffic managementprojekt visar att detta är vägen framåt. Vi ser fram emot ytterligare resultat och ett konkret genomförande i Östersjön, där nästan femton procent av världens totala godsvolymer transporteras, säger Monika Stankiewitcz, executive secretary of HELCOM.

Att vidare definiera internationella standarder för att stödja den tekniska utvecklingen nämns också inom rekommendationen, ett arbete som sker i nära samarbete med organisationerna IMO och IALA. HELCOM uppmuntrar Östersjöländernas regeringar att vara aktiva i de kommande valideringarna och uppmanar fartyg att dela sina rutter för att möjliggöra omfattande datainsamling.

Magnus Sundström, chef för Forskning och Innovation på Sjöfartsverket, är nöjd med att HELCOM antagit rekommendationen.

– Det är glädjande att så många länder ställer sig bakom och uttrycker en samsyn med Sverige om vikten av att uppdatera och förtydliga dessa rekommendationer. Beslutet ger ett politiskt stöd från länderna runt Östersjön att fortsätta arbeta vidare med Sea Traffic Management. HELCOM:s medlemmar bekräftar de nyttor för sjösäkerheten, miljön och effektiviteten inom sjöfarten som STM har påvisat. Det visar på att vårt innovationsarbete gör skillnad och bidrar till nyttor för både sjöfarten och samhället i övrigt, säger han.

HELCOM Recommendation 34E/2

Fakta om Helsingforskonventionen och HELCOM

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Arbetet samordnas av Helsingforskommissionen (Helcom). Helcom består av representanter för konventionens parter: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Lituaen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen och EU. HELCOM antar rekommendationer för skydd av den marina miljön och tar beslut om budget. Kommissionen träffas årligen och beslut fattas i konsensus.

Info: http://www.helcom.fi/

Fakta om Sea Traffic Management

Nyckeln till ökad säkerhet, minskad miljöpåverkan och förhöjd effektivitet inom framtidens sjöfart är möjligheten att dela data i realtid med utvalda parter. Effektivt informationsutbyte är kärnan i Sea Traffic Management Validation Project, uppföljaren till MONALISA-projekten. Sea Traffic Management Validation Project leds av Sjöfartsverket.

Info: www.stmvalidation.eu

 

Foto: SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center, and ORBIMAGE.