12 april, 2018

Viking Grace blir segelfartyg

Viking Line samarbetar med Östersjövindarna när M/S Viking Grace som det första passagerarfartyget i världen börjar utnyttja vindkraft med hjälp av ett mekaniskt rotorsegel. Seglet, som har utvecklats av finländska Norsepower, sparar bränsle och minskar utsläppen. Viking Line stiger in i segelfartygens tidevarv den 12 april när M/S Viking Grace seglar sin första resa från Åbo till Stockholm assisterad av vinden.

Det 24 m höga och 4 m breda rotorsegel som installeras på M/S Viking Grace bygger på ”Magnuseffekten”. När seglet roterar drar dess yta till sig luft med mindre tryck på ena sidan än på den motsatta. Denna tryckskillnad ger upphov till en dragkraft som får fartyget att röra sig. Seglet fungerar automatiskt och systemet stannar av, om vindriktningen eller vindhastigheten blir ofördelaktig för fartyget. Med hjälp av rotorseglet kan koldioxidutsläppen, beroende på vindförhållandena, minska med så mycket som 900 ton per år.

Installationen av segel på fartygen återspeglar Viking Lines gröna värden. Som ett åländskt rederi är havet och skärgårdsnaturen något som sedan decennier tillbaka ligger oss varmt om hjärtat och är en förutsättning för vår verksamhet. M/S Viking Grace, som började trafikera 2013, är redan nu ett av världens mest miljövänliga fartyg: det drivs med flytande naturgas, har låga utsläpp och är tystgående. Tack vare det nya seglet kommer vi nu att segla ännu mer miljövänligt i Åbo skärgård.

– Det här är en stor dag för oss. Som ett åländskt rederi lever vi av havet och att främja dess välmående är mycket viktigt för oss. Vi vill vara föregångare när det gäller att utnyttja lösningar som minskar miljöbelastningen. Det finländska företaget Norsepower har utifrån det mekaniska rotorseglet utvecklat en världsledande innovation, som kan minska bränsleförbrukningen och vi tycker det är jättefint att vi kan ta i bruk denna innovation på M/S Viking Grace som första passagerarfartyg i världen, berättar Viking Lines verkställande direktör Jan Hanses.

Det finländska cleantech-företaget Norsepower har utvecklat sitt rotorsegel under fem års tid. Idén med rotorsegel i sig är redan cirka hundra år gammal, men i takt med att miljökraven har skärpts och materialen och de teknologiska lösningarna har utvecklats har denna lösning blivit mycket aktuell och intressant. Norsepower ligger flera år före andra aktörer i sitt utvecklingsarbete.

– För Norsepower är det en stor glädje och ära att få göra Viking Lines M/S Viking Grace ännu mer miljövänlig med hjälp av vår nya rotorsegelteknik. De sista rederierna i världen som trafikerade med traditionella segelfartyg var en gång i tiden åländska och det är fint att åländska Viking Line nu är en föregångare när de gäller att ta i bruk denna moderna hjälpsegelteknologi. Viking Lines och Norsepower har bedrivit ett förstklassigt samarbete när det gäller att anpassa Norsepowers rotorsegel för Viking Graces räkning och att ro detta projekt i hamn är en fin stund för alla inblandade, säger Norsepowers verkställande direktör Tuomas Riski.

Förutom rotorseglet, som installeras på M/S Viking Grace, kommer även Viking Lines nya fartyg, som färdigställs 2020, att utnyttja vindpropulsion. Passagerarfartyget, som ska byggas i Kina, kommer att förses med två av Norsepowers mekaniska segel och således kommer möjligheterna att utnyttja vindkraft att fördubblas.