27 april, 2018

Najad slutar bygga båtar på Orust

Najad och Arcona förändrar hela sin verksamhet när Najadvarvet slutar bygga segelbåtar på Orust. Samtliga anställda inklusive vd är uppsagda.

Förändringarna kommer sedan de båda båttillverkarna Najad och Arcona 1 mars 2018 fick samma ägare i form av Orust Quality Yachts AB, som ägs av Håkan Eksandh.

Verksamheterna för de båda välkända varven bedrivs i separata bolag och varumärkena och båtarna ska fortsatt utvecklas var för sig.

Målet är att skapa framgångsrika och effektiva verksamheter för att fortsätta bygga och utveckla kvalitetsbåtar inom respektive segment. Najad premiärvisade sin nya 395 AC på Düsseldorfmässan och kommer att visa den nya 395 CC på Öppet varv i augusti. Arcona bygger helt nya 435, som premiärvisas på Allt på Sjön i augusti.

I samband med ägarförändringen i Arcona har styrelsen analyserat verksamheterna och vilken potential respektive verksamhet har, enligt ett pressmeddelande.

Slutsatsen är att Arcona mycket framgångsrikt har bedrivit en affärsmodell som innebär att man tillverkar båtar i tätt samarbete med ett fåtal underleverantörer. Denna affärsmodell kommer nu att appliceras på båda varumärkena.

MBL-förhandlingar sker i början av maj. Nuvarande vd för Najad och Arcona, Jörgen Ottosson, har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag i samband med att den nya affärsmodellen genomförs.

Lars-Åke Redéen