22 maj, 2018

Svenska Båtunionen tar över Havstulpanvarningen

Havstulpaner påverkar båtens framfart i vattnet vilket leder till ökade bränsleutsläpp och kostnader både för miljön och privatpersoner. Havstulpanvarningen är en tjänst som funnits sen 2001 där båtfolk via sms kan få information om när havstulpaner sätter sig fast på båtbottnar i ens närområde. Nu tar Svenska Båtunionen över tjänsten från Skärgårdsstiftelsen.

Havstulpaner är små kräftdjur som när de sätter sig fast på båtbottnar, påverkar båtens framfart i vattnet vilket leder till ökade bränsleutsläpp och kostnader både för miljön och privatpersoners plånböcker.

Havstulpanvarningen är en tjänst som funnits sen 2001 där båtfolk via sms kan få information om när havstulpaner sätter sig fast på båtbottnar just i ens geografiska område. Varningen underlättar för båtfolk som vill göra rätt för miljön då man ta upp båten på land just under settlingsperioden eller hitta andra metoder för att slippa måla båtbotten med miljöfarlig bottenfärg.

Projektet Havstulpanvarningen bygger på att observatörer främst längs ostkusten rapporterar om havstulpanernas settling via settlingsplattor vid observatörernas hemmabryggor. När tillräckligt många rapporter om påväxt inom ett område kommit in skickas en havstulpanvarning ut via mail eller sms till dem som anmält sig till tjänsten.

Projektet var ursrprungligen finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten och ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen och Svenska Båtunionen men nu tar alltså Svenska Båtunionen över tjänsten helt från Skärgårdsstiftelsen, där administrationen tidigare legat.

– Havstulpanvarningen är en jättebra och enkel metod att hålla Östersjön ren och kostar inte en krona för användaren av tjänsten. Jag är jätteglad att vi numer kommer att tillhandahålla denna tjänst hos oss, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på SBU.