27 juni, 2018

Hybriddrift från Volvo Penta IPS kommer 2021

Volvo Penta presenterar ett system med marin hybriddrift. Planeringen är långt gången, men liksom för eldriften från samma företag dröjer det till 2021 innan de färdiga lösningarna presenteras.

En av de främsta anledningarna till Volvo Pentas snabbt ökande nyheter inom eldrift och hybridlösningar är att kunna nå framdrift helt utan utsläpp. Det blir allt viktigare när allt fler länder inför områden där det är förbjudet att köra båt med förbränningsmotor.

Göteborgsföretagets hybridlösning är designad för IPS (Inboard Performance System). IPS lanserades för första gången 2005 och finns för närvarande endast för dieselmotorer.

Med hybriddrift får båtägarna tillgång till elektronisk kontroll för hanteringen av hela båten. Dessutom får båtar med det nya hybridsystemet andra fördelar, till exempel lägre ljudnivåer och minskade vibrationer samt lägre driftskostnader.

IPS hybrid system planeras från start för motorer på 8–13 liter. Det betyder att större fritidsbåtar, färjor, lotsbåtar och en del supplyfartyg kommer i fråga. Hybridteknologin har utvecklats inom Volvo Group, där även lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner ingår.

– Hybridsystem ger flexibla lösningar med bibehållen hög effektivitet från IPS-systemet, säger Niklas Thulin, Volvo Pentas chef för Electromobility.

– Med elmotorns fulla vridmoment direkt från start får båtföraren bättre kontroll över båten och det blir även möjligt att köra i hastigheter upp till 10–12 knop.

Ett backslag med koppling och en elektrisk motor är det som kopplas mellan dieselmotorn och IPS-podden. Elmotorn får ström från valbar storlek med Litiumjonbatterier som kan kopplas till antingen likströms- eller växelströmsladdare.

Med helt öppen koppling körs båten med enbart eldrift och med kopplingen stängd används både diesel och eldrift parallellt. Det ger därmed kaptenen ett antal nya framdrivningsmöjligheter.

Volvo Penta säger att underhålls- och servicekostnaderna sjunker radikalt med hybridsystemet. Batterierna och elmotorn är i princip underhållsfria med lång livslängd.

Systemet är än så länge under utveckling vid företagets testcenter på Krossholmen i Göteborg. Hybrid IPS ska bli tillgängligt kommersiellt till kunder under 2021 och därefter även för fritidsbåtsmarknaden. Över tid kommer systemet att omfatta mer hybridteknologi och eldriftsvarianter.

Volvo Pentas senaste nyheter understryker vikten av att låta bil- och transportindustrin utveckla system som därefter kan anpassas för marin framdrift.