28 juni, 2018

Trafikverket ställer om till miljövänliga färjor

Med lagens krav på fossilfrihet fram till år 2045 gör Trafikverkets färjerederi sin största klimatomställning någonsin. Inriktningsbeslutet kallas Vision 45 och den första åtgärden är en beställning av fyra nya klimatneutrala vägfärjor.

Inriktningsbeslutet Vision 45, innehåller flera delar, dels den långsiktiga tonnageplaneringen, dels en översikt av kostnader och tidplaner som kommer att revideras årligen och dels en genomgång av trafikbehov och teknikutveckling.

Vision 45 står för ett helt nytt, framåtriktat arbetssätt, i en dialog med omvärlden

En första konsekvens av Vision 45 är att Färjerederiet redan i år påbörjar beställningen av fyra nya 60-bilsfärjor för trafiken på ostkusten. Dessutom införs elektrisk lindrift på Lyrleden på Orust och konverteringen från frigående till lindrift på Blidösundsleden i Roslagen förbereds.

– Laddhybridfärjan Tellus tas i drift på Gullmarsleden, mellan Lysekil och Uddevalla, nästa år. I snabb takt driver vi sedan bygget av ytterligare fyra fartyg med alternativ, klimatneutral framdrift som ska tas i trafik de år som följer. Parallellt med den kraftfulla förnyelsen fortsätter vi med solenergi i våra färjelägen, skonsam manövrering och hållbar teknikutveckling, säger rederichef Erik Froste.

Omställningen till klimatneutralitet innebära stora investeringar

Fram till 2045 handlar det om att bygga 25 nya färjor, och att anpassa nuvarande flotta efter olika typer av fossilfria bränslen. Gammal teknik ska fasas ut och frigående färjeleder ska konverteras till elektrisk lindrift där det är möjligt. Rederiet driver, följer och understödjer forskningsprojekt om alternativ framdrift, med sikte mot varaktiga förändringar.

Foto: Kasper Dudzik. Gullmarsfjorden 20120224. Trafikverket Färjerederiet frigående färja på Gullmarsleden mellan Finnsbo och Skår i Gullmarsfjorden.

Bilden: Färjerederiets fartygsflotta genomgår en klimatomställning. Sommaren 2019 sätts rederiets nya laddhybridfärja i trafik, här på Gullmarsleden. Nu beställer rederiet ytterligare fyra miljöfärjor för trafik på den svenska östkusten. Foto: Kasper Dudzik.