11 juli, 2018

Färre dödsolyckor på sjön – nya filmer om sjösäkerhet

Från januari till och med juni i år omkom två personer i fritidsbåtsrelaterade olyckor. Det är betydligt färre personer jämfört med samma period förra året, då tolv personer omkom. I juli lanserar Transportstyrelsen tre nya kortfilmer om säkerhet till sjöss.

– Vi ser att antalet omkomna i fritidsbåtsolyckor har minskat över tid. Om det vi har sett hittills i år får hålla i sig kan 2018 bli ett år med ett rekordlågt antal omkomna. Vi ska fortsätta arbeta engagerat och långsiktigt med sjösäkerhetsfrågor med förhoppningen om att ingen ska dö till sjöss, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen.

Risken för fritidsbåtolyckor med dödlig utgång ökar till exempel under vårar när värmeböljor uppstår och vattnet fortfarande är kallt. Majoriteten av dödsolyckorna med fritidsbåt sker i insjöar.

– Återkommande i statistiken är att majoriteten av dem som omkommer är män över 60 år. De flesta bär inte flytväst och befinner sig ensamma i en mindre båt. Dessutom har över hälften druckit alkohol. Det är en grupp som har visat sig vara svår att påverka och uppmärksamma om vikten av sjösäkerhet, säger Lars-Göran Nyström.

Transportstyrelsen lanserar påverkanskampanj

Transportstyrelsen har i samarbete med andra myndigheter och organisationer tagit fram en strategi för att nå regeringens mål om att antalet omkomna fortlöpande ska minska.

Som en del i arbetet lanseras en kampanj som består av tre kortfilmer om säkerhet till sjöss. I kampanjen medverkar konstnären och komikern Peter Apelgren och hans son poddaren Wilmer, komikern Johanna Nordström, stylisten Tommie X samt författaren och journalisten Björn Hellberg. Filmerna släpps i mitten på juli.

Tre råd för att göra båtturen säkrare:

  1. Använd flytväst.
  2. Var nykter.
  3. Vattensäkra mobilen.

Sedan 1970-talet har antalet personer som omkommer i fritidsbåtsolyckor minskat stadigt. 2017 dog 21 personer. Det går att jämföra med de över 100 personer som förolyckades 1971. En förklaring till den positiva utvecklingen är ett aktivt arbete i Sjösäkerhetsrådet, där myndigheter och organisationer samarbetar. Minskningen beror också på faktorer som säkrare båtar, ökad förmåga att förutspå väder, användning av mobiltelefoner och en mer utvecklad sjöräddning.