20 augusti, 2018

Båtliv informerar om stöldtips på båtar och motorer

Båtliv öppnar en särskild avdelning på hemsidan med tips om de allra senaste båt- och motorstölderna. Aktuell information om stölder sprids för att snabbt underlätta identifiering och förhindra fler stölder.

Båt- och motorstölderna är ett mycket allvarligt problem för båtfolket i Sverige. Framför allt motorer värda minst 200 Mkr försvinner årligen från landets båtar.

Polisen, Larmtjänst och försäkringsbolagen är enade om att bättre bevakning, men framför allt en förändrad lagstiftning skulle försvåra för tjuvarna att ta med sig stöldgods utomlands. De flesta utombordsmotorerna hamnar på marknaden “österut”. Ett aktuellt exempel är Ungern, där över hälften av de utombordsmotorer som säljs är stulna huvudsakligen i Sverige.

Den nya sidan med aktuella stölder finns här: https://www.stoldtipset.se/sv/Bat/

Lars-Åke Redéen

Tips för att minska risken för stöld:

  • Gå med i Båtsamverkan
  • Stöldmärk din båt och båtmotor, gärna med Securmark. Skriv upp skrov- och motornummer
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!
  • Använda bra godkända lås

Källa: Larmtjänst.

Foto: Thomas A. Andersson.