5 september, 2018

Säkrare båtköp med försäkringspaket

Svenska Sjö har tagit fram ett köp- och säljpaket för att göra både köp och försäljning tryggare.

Paketet innehåller:

– Dubblerad maxersättning i rättsskyddsförsäkringen vid köp eller säljtvist. Detta är ett moment i båtförsäkringen inte många tänker på men är ack så viktig om det blir en tvist. Med båten försäkrad hos Svenska Sjö ersätter försäkringen ombudskostnader upp till 273 000 kr mot det normala i branschen om 136 500 kr. Dessutom har vi maximerat självrisken till 20 000 kr mot normalt 2500 kr plus 20 % av överskjutande kostnader. Exempelvis om en tvist kostar båtägaren (förlorar tvisten och får betala egna och motpartens ombudskostnader) 175 000 kr så blir den egna kostnaden hos Svenska Sjö 20 000 kr mot normal i branschen 67 800 kr.

Det finns alltid en risk att man inte har råd att tvista, att det kan kosta för mycket om man förlorar och det var det vi ville ändra på med vår nya utökade försäkring som inte kostar något extra eller är en tilläggsförsäkring, den ingår per automatik för de som är klubb eller kretsmedlemmar anslutna till Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet eller Svenska Kryssarklubben.

– En praktisk guide med tips inför köp eller försäljning

– Ett båtanpassat köpeavtal, enligt Blocket är det en majoritet som inte ens skriver avtal

– Båtar som varit försäkrade hos Svenska Sjö, där kan köpare via säljaren få ett intyg om eventuella skador som den aktuella båten varit med om. De flesta båtar är skadefria och det ger en extra trygghet för köparen med intyget

Alla delar i paketet är utan extra kostnad: https://svenskasjo.se/kop-och-salj-bat/