22 november, 2018

Var fjärde båtägare tittar aldrig till båten på vintern

Mer än var tredje båtskada sker på vintern, då de flesta båtar är uppdragna på land. Ändå uppger var fjärde båtägare att de inte tittar till sin båt under vintermånaderna, enligt en ny undersökning av försäkringsbolaget If.

Av alla de skador på båtar som anmälts hos If de senaste tre åren har mellan 30 och 40 procent skett under perioden oktober-april, då de flesta har sina fritidsbåtar uppdragna på land.

Snö, is och frost som letat sig in under täckningen hör till de vanligaste skadeorsakerna under perioden, såväl som skador som kommit av att dåligt uppstöttade båtar vält i höstens och vinterns stormar. I värsta fall över varandra.

– Många av dessa skador kan förebyggas av att man tittar till sin båt då och då under vintermånaderna för att säkerställa att täckning och stöttning ser ok ut. Särskilt om man vet att ett oväder härjat i området. De verkligt stora kostnaderna uppstår när man inte upptäcker skadan i tid, säger Arvid Böhm, båtexpert hos If.

Ändå väljer så många som var fjärde båtägare att inte se till båten en enda gång under tiden den ligger uppdragen på land. 24 procent svarar ”aldrig” på frågan om hur ofta den vintervilande båten ses till, enligt Ifs undersökning med 3518 respondenter, varav 593 var båtägare.

– Man ska komma ihåg att man är båtägare även under vintern. Vi rekommenderar att man hälsar på båten åtminstone några gånger under lågsäsongen, fortsätter Arvid Böhm.

Undersökning:

”Hur ofta ser du till din båt under vintern?”

 1. Varje vecka, 17 %
 2. Varje månad, 19 %
 3. Någon gång under säsongen, 39 %
 4. Aldrig, 24 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober – 22 oktober 2018 har sammanlagt 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Ifs checklista för tillsyn av vintervilande båt

 • Besök båten ofta, speciellt om den ligger kvar i sjön under hösten. Löv och annat som yr runt sätter lätt igen en självläns. Påfallande många båtar sjunker vid sin brygga på hösten eller får strukturella skador för att vattnet fryst och expanderat.
 • Om du har en stege vid båten ska du låsa fast den så att tjuven inte kan använda den och klättra upp i båten.
 • Töm båten på sådant som är värdefullt.
 • Se till att det finns ventilation när du täcker båten. Det minskar risken för mögelskador. En ren båt klarar sig bättre från mögelangrepp under vintern.
 • Det är viktigt att det finns en taknock med fall på presenningen så att snön kan glida av och inte bli liggande. Då kommer inte snö som smälter in i båten som smältvatten.
 • En vindfylld presenning kan rycka undan en stötta och resultera i att båten välter. Se därför till att presenningen inte surrat sig i stöttorna.
 • Om möjligt – förvara gärna utombordsmotorn och annan utrustning inlåst när båten står på vinterförvaring. Om motorn sitter kvar under förvaring på land eller vid vinterförvaring i vattnet och blir stulen gäller båtförsäkringen med 5 000 kronor extra i självrisk, med undantag för Ifs Stora båtförsäkring som gäller utan förhöjd självrisk.
 • För att minska risken att utombordsmotorn stjäls kan du be en marin firma förvara den. De kan då även serva motorn inför kommande säsong.

Källa: If.