23 november, 2018

Ytterligare 1,2 Mkr till skrotning av fritidsbåtar

Satsningen på bidrag för att skrota gamla, miljöfarliga fritidsbåtar blev en succé. 265 båtar återvanns under september och oktober, vilket är mer än dubbelt så många som totalt i fjol.

– Det här visar att båtägare vill skrota sina fritidsbåtar på ett miljövänligt sätt. Vi har nu beslutat att satsa ytterligare 1,2 Mkr i år, säger Lisa Bredahl Nerdal på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I dag finns inget system för producentansvar för fritidsbåtar på samma sätt som inom till exempel bilbranschen. Ansvaret för skrotning av fritidsbåtar ligger helt hos den sista ägaren. Av cirka 900 000 fritidsbåtar i Sverige är över 100 000 båtar 40 år eller äldre. Antalet sjöodugliga uppskattas till 62 000 och antalet övergivna skrotbåtar till cirka 2 000.

Det finns 25 inlämningsställen för skrotning av fritidsbåtar i hela landet. Men många båtägare avstår eftersom de tycker det är för dyrt. Totalt så skrotas varje år i snitt endast några hundratal. Därför avsatte HaV i september 2 Mkr på att få fler båtägare att vilja skrota sina gamla båtar i höst. Redan efter cirka två månader var pengarna redan slut. Mottagningscentralen i Huddinge har tagit emot flest båtar och Östersunds och Umeås mottagningscentraler har tagit emot minst antal fritidsbåtar för återvinning.

– Vi beräknar att 1,2 Mkr kan räcka till att ytterligare cirka 150 fritidsbåtar kan skrotas i år, redan står 250 fritidsbåtsägare i kö för att få ta del av HaV:s bidrag som är en del i regeringens satsning på rent hav.

Ägaren av en fritidsbåt har ansvar för att ta hand om den när den inte längre är brukbar. Att överge en båt räknas som nedskräpning och är inte tillåtet. En båt som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer. Brott mot nedskräpning och miljöbrott regleras i miljöbalken.

– Med den här satsningen hoppas vi att ännu fler båtägare blir medvetna om problemet och att fler gamla fritidsbåtar skrotas. Dessutom återvinns bland annat plast som kan användas till nya produkter, säger Lisa Bredahl Nerdal.

Företaget Båtskroten AB på Muskö i Stockholms skärgård har, har efter upphandling, fått i uppdrag att utföra tjänsten för HaV:s räkning. Bolaget samarbetar nära med det nationella nätverket Båtretur.se som hjälper till med hela processen att ta hand om en uttjänt båt och att utveckla mer effektiva processer för återvinning av fritidsbåtar.

Här är de regler som gäller för att få ta del av HaV:s satsning:

  • Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kg
  • Transport till återvinningscentral betalas av ägaren
  • Eventuell sanering betalas av ägaren
  • Erbjudandet omfattar båtar som ägs av privatpersoner.
  • Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker, dock längst till 31 december.
  • Anmäl på nätverket Båtreturs hemsida om du vill skrota din båt