19 december, 2018

Concordia Maritime lanserar webbquiz med Håll Sverige Rent

I våras etablerade Concordia Maritime ett samarbete med den ideella organisationen Håll Sverige Rent och under hösten anordnades en skräpplockardag i Göteborg. Nu lanseras ett webbquiz med den gemensamma målsättningen att upplysa och sprida kunskap kring den marina nedskräpningen och dess konsekvenser för miljön.

Eftersom Concordia Maritimes verksamhet är baserad till havs är engagemanget för den marina nedskräpningen stort. Världshaven håller i snabb takt på att fyllas av skräp och det är ett av vår tids största miljöproblem. Om ingenting görs nu kommer det finnas mer plast än fisk i havet år 2050.

I webbquizet, som finns tillgängligt via både Concordia Maritimes och Håll Sverige Rents hemsidor och sociala kanaler, kan man testa sina kunskaper om skräp i havet. Här kan man också lära sig mer om det farligaste skräpet för djur i havet och vad som är den största källan till mikroplast i haven. Dessutom finns mer information via en länk till en internationell kunskapsbank.

Länk till webbquiz: https://www.concordiamaritime.se/sv/hallbarhet/samhallsengagemang/for-ett-renare-hav/