25 februari, 2019

Ny plattform för Hydrographicasjökort

Eniro har slutit avtal med Hydrographica om att deras sjökortsdata skall bli tillgängligt i appen ”Eniro På Sjön”. Datat kommer dock inte att finnas i den enkla gratisversionen, utan det köps till som ”extrautrustning”.

Tillsammans med Eniros betalversion ”Pro” får användarna därmed full navigationsfunktionalitet. Utvecklingsarbetet är ännu inte fullt färdigt, men i god tid till båtsäsongen ska appen kunna innehålla alla Hydrographicas detaljerade specialsjökort och dessutom alla hamnkartor från Hamnguiderna 7 och 8.

– Eniros kartografi ser ut att kunna ta de digitala vektorsjökorten ett stort steg på vägen mot en bra kartografi som förenar det tryckta kortets originalutseende med det vektoriserade kortets fördelar. I andra vektorsjökort har navigatören haft mycket svårt att kunna avgöra om det data som presenteras på skärmen hör till Sjöfartsverkets eller Hydrographicas databas, säger Lasse Granath på Hydrographica.

– Den svårigheten blir i Eniros kartografi eliminerad eftersom Hydrographicas data visas så som det ser ut på ett papperskort, med blå kurvlinje för 3-metersdjup och röd kurvlinje för 2-metersdjup och med fullständig höjdkurvtopografi på land. Sjökortssymbolerna får också i mycket hög utsträckning samma utseende som i tryckta sjökort, det gamla hederliga “Kort 1” kan åter komma till användning även som skärmsjökortets teckenförklaring.

Detta betyder att användarna av Eniros sjökort kan få en fin kartografi med lättlästa ”skärmkort”. Därmed presenteras svenska sjökort över svenska vatten i en svensk app där dataleverantör och teknikutvecklare finns nära varandra.

Bildtext: Ovanstående bildpar visar till vänster ett exempel på hur Hydrographicas detaljrika data i skala 1:10 000 presenteras i Eniros app, till höger visas samma område med data från Sjöfartsverkets mer översiktliga databas i skala 1:50 000. Båda databaserna finns tillgängliga i appen och blir möjliga att växla snabbt emellan.