28 februari, 2019

Båtförsäkring på Blocket

Blocket lanserar en egen båtförsäkring. Genom att använda Blockets digitala köpekontrakt från Swiftcourt verifierar sig båda parter med mobilt BankID. Dessutom får den nya båtägaren 20 dagar gratis försäkring från Svenska Sjö.

Under 2018 sålde svenska folket närmare 90 000 båtar på Blocket. I genomsnitt såldes var femte båt inom ett dygn.

– Många köpare som upptäckt sin drömbåt på Blocket genomför affären utan längre betänketid och förberedelser. Vi är därför mycket glada att kunna erbjuda tiotusentals svenskar ett bättre sätt att köpa båt där de i lugn och ro kan teckna en mer långsiktig försäkringslösning med den nya båten i ägo, säger Robin Suwe, affärsområdeschef på Blocket Fordon.

Försäkringen träder i kraft genom att köpare och säljare uppfyller vissa kriterier samt använder det digitala köpekontraktet där nödvändiga uppgifter lämnas till Svenska Sjö. Köparen får ett försäkringsbevis via e-post efter signering. Innan de 20 dagarna har gått får köparen välja om hand eller hon vill teckna en anpassad fortsättningsförsäkring, i annat fall avslutas försäkringen automatiskt.

– Vårt mål är att ständigt utveckla de bästa trygghetslösningarna för svenska båtägare. Nu bidrar vi till en tryggare begagnathandel som gynnar både säljaren och köparen. På så vis hoppas vi också att fler svenskar köper sin första båt och kan upptäcka livet på sjön, säger Per Grywenz, vd på Svenska Sjö.

Blocket använder Swiftcourt som leverantör av digitala köpekontrakt som ger en tydlig överblick över köparen och säljarens åtaganden vid en affär. Båda parterna måste också identifiera sig via mobilt BankID. Köpekontraktet är ett rättsligt underlag för affären mellan köpare och säljare vilket ger ett tryggt skydd för båda parterna.

– Köpet av en båt är för många en av de största investeringarna man gör i livet. Vi vill vara med och underlätta den juridiska delen så att alla kan känna sig trygga med affären. Det ska bli spännande att möta vårens stora båthandel på Blocket där det nu finns helt nya förutsättningar för ökad begagnathandel, säger Johan Heden Hultgren, vd på Swiftcourt.

Vad innehåller försäkringen?

  • Sjöskada – Ersätter skada som inträffar när båten ligger i vattnet, t ex grundstötning
  • Ansvar – Ersätter skada på egendom eller person som du orsakar
  • Båtvagn (Grundläggande skydd) – Ersätter skada på eller stöld av båtvagn
  • Brand – Ersätter skada orsakat av brand eller åsknedslag
  • Rättskydd – Ersätter advokatkostnad vid tvist. Max ersättning är tre premiebasbelopp (Pbb)
  • Stöld/Skadegörelse – Ersätter skada genom stöld eller skadegörelse
  • Uppläggning/Transport – Ersätter skada när båten står på land eller under landtransport
  • Uthyrning privat – Ersätter skador när du hyr ut båten själv (dvs inte genom förmedlare)
  • Uppläggningsmaterial – Ersätter skada på uppläggningsmaterial såsom bockar, vagga etc. upp till 20 000 kr (max 20% av båtensförsäkringsvärde)
  • Sjöassistans dygnet runt – Ersätter bogsering vid t ex motorstopp dygnet runt hela året (in till närmsta hamn), gäller utan självrisk.

Försäkringen omfattar privatpersoner som köper och säljer motor och segelbåtar med saluvärde under 2 Mkr samt motorbåtar som inte är längre och bredare än 12 respektive 4 m (ej skoter, kajak).