1 mars, 2019

Optimist för havet får Sweboats nya Miljöpris

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund delade 1 mars ut sitt nyinstiftade Miljöpris till projektet Optimist för havet vars syfte är att minska nedskräpningen i våra hav.

Motivering från Sweboat lyder som följer:

Tre organisationer, Håll Sverige Rent, Sjöräddningssällskapet och Svenska Seglarförbundet, som alla delar kärleken till havet har tillsammans uppmärksammat och vidtagit åtgärder mot ett av vår tids största miljöproblem – plast i haven.

Projektet arbetar dels för att öka kunskapen om skräp i haven bland barn, ungdomar och vuxna, dels få fler att sluta skräpa ner. Inom projektet engageras dessa grupper i skräpinsamlingar, aktiviteter och utbildningar som väcker engagemang och ökar kunskapen om marin nedskräpning. Genom att vända sig till barn och ungdomar byggs en tidig attityd mot nedskräpning som förhoppningsvis finns med även i vuxen ålder.

För Sweboat som arbetar för att minska båtlivets avtryck i miljön är det mycket positivt att kunna visa sin uppskattning för projektet genom att tilldela det vårt Miljöpris för 2019.

Miljöpriset är en viktig del i Sweboats miljöprogram och har som syfte att belöna den person, organisation eller det företag som har gjort en bra och betydelsefull insats för miljön kopplat till båtlivet.

Miljöpriset delas ut årligen och är på 25 000 kr. I år skedde utdelningen på pressfrukosten på båtmässan Allt för sjön på Stockholmsmässan som pågår 1–10 mars.

– Sweboat vill aktivt medverka till att minska och begränsa båtlivets avtryck i miljön. Det handlar om att informera våra kunder, båtägarna, och hjälpa våra medlemmar med sitt miljöarbete. Exempel är förebyggande åtgärder för miljövänlig hantering, informationsspridning och införande av miljövänliga alternativ. Vi ha även startat en Miljöfond för våra varv och marinor som fått ett mycket positivt bemötande, säger Mats Eriksson, vd på Sweboat.

Bilden: Fr. v. Sweboats vd Mats Eriksson delar ut Miljöpriset för 2019 till Camilla Larsson/SSRS, Sharon Emanuel/HSR och Thomas Hansson Mild/SSF.