1 mars, 2019

Stölder av båtmotorer ökar igen

Under 2018 anmäldes drygt 1 700 båtar och 2 500 båtmotorer stulna i Sverige enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är en marginell minskning i båda fallen jämfört med året innan. Tyvärr börjar inte 2019 lika bra som 2018. Värst drabbade hittills i år är båtägare i Västsverige. 

Anmälningsstatistik från Polisen visar att Halland har tre gånger fler båtmotorstölder under årets första två månader jämfört med förra året och i Västra Götaland har det skett en fördubbling av anmälningarna. Sett på hela landet har det skett en ökning av anmälda båtmotorstölder med 10 procent.

Trots att våren verkar vara i antågande är det fortfarande vinter för båtägare med tjuvar som är aktiva och stjäl båtar och båtmotorer som är vinterförvarade. Snabbt fraktas båten eller båtmotorn iväg med ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde. Om inte polisen kan koppla båten till rätt ägare, då går det inte heller att stoppa tjuven vid en kontroll på vägen.

– Det finns en hel del att göra under våren för att minska risken att bli av med båt eller motor. Genom att använda certifierade lås och DNA-märka båt och motor försvårar du för tjuven, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller båtstölder handlar det ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Även båtmotorer och utrustning hamnar utomlands men också på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Genom Båtsamverkan kan stölder av båt och båtmotorer runt om i landet minska. Båt-samverkan innebär bland annat att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar oavsett årstid på båtklubb/uppläggningsplats, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

Tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring:

Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.

Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.

Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.

Förvara din båtmotor gärna inlåst så här års. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.

Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.

Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.

Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Fler tips och säkerhetsguider: www.stoldskyddsforeningen.se

Källa: Stöldskyddsföreningen.

Foto: Thomas Andersson.