28 februari, 2019

Nätverket She Captain utmanar jämställdheten på sjön

Det kvinnliga seglings- och båtnätverket She Captain har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med att stärka kvinnors plats i båtlivet. Nu vill nätverket uppmuntra den mansdominerade båtbranschen att se över deras jämställdhetsarbete.

Pressmeddelande:

She Captain startade som en grupp på Facebook i april 2017 och har på kort tid vuxit till ett landstäckande nätverk. Idag består She Captain av över 3 000 kvinnor som tillsammans utmanar jämställdheten på sjön.

Detta har lett till att medlemmarna har bildat en ideell förening för att hållbart kunna driva verksamheten framåt. Ett steg i detta är att föreningen i samband med båtmässan Allt för sjön lanserar en ny typ av medlemskap; She Captain – The Club, där medlemmarna stöttar verksamheten med en årsavgift.

Genom att förstärka stödet till verksamheten vill nätverket skapa fler och bättre möjligheter för kvinnor att komma ut till sjöss. Nätverket på Facebook kommer fortsatt vara gratis.

– Grundtanken med She Captain var att inspirera och inspireras av andra kvinnor för att vi alla ska känna oss tryggare till sjöss, att våga lägga till och ta ut båten själva med kompisar. Det låter kanske inte så svårt men vi är många som behöver peppas för att våga, säger Anna Mourou Lange (bilden nedan), grundare av She Captain som själv är uppvuxen med segling.

She Captain har sedan starten haft ett nära samarbete med Dream Yacht Charter, en internationell båtcharterkoncern med 1 200 båtar för uthyrning världen över. Nu har nätverket inspirerat Dream Yacht Charter att se över sitt jämställdhetsarbete. Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, lanserar de programmet Women at Sea, vars syfte är att uppmuntra fler kvinnor att segla. I spetsen för programmet står She Captains grundare Anna Mourou Lange, som tillsammans med sin familj kommer att segla jorden runt och undervisa Dream Yacht Charters kvinnliga anställda i segling och båthantering.

Loïc Bonnet, grundare och CEO på Dream Yacht Charter säger:

– Jämställdhet och inkluderande är viktiga värden för oss på Dream Yacht Charter. Seglingskulturen behöver vara inkluderande så att seglare oavsett kön eller ålder känner sig självsäkra att segla och behandlas lika. För att uppmuntra fler kvinnor till att bli friare på sjön fördjupar vi nu vårt samarbete med Anna Mourou Lange när hon seglar jorden runt.

– Vi står inför ett spännande skede i båtbranschen just nu. Att få fler kvinnor att känna sig delaktiga i båtlivet har varit en utmaning under så många år och vad She Captain har visat är att gemensamma initiativ för ökat engagemang och stärkt mod ger resultat. Det är tydligt att branschen är redo för detta och jag är stolt över att She Captain kan inspirera en stor internationell aktör som Dream Yacht Charter att ta täten, säger Anna Mourou Lange, grundare av She Captain.

Utöver lanseringen av Women at Sea kommer Dream Yacht Charter att se över hur de framställer kvinnor i sin kommunikation och marknadsföring, för att främja en mer jämställd bild av ansvarsfördelningen ombord på båtarna.