3 april, 2019

Motorstölderna skjuter fart igen

Nu ökar antalet båtmotorstölder ordentligt. Tjuvligorna har ökat sina aktiviteter samtidigt som landets båtägare vårrustar sina båtar. Det gäller att vara på sin vakt den närmaste tiden!

Under vintern minskar antalet stölder helt naturligt. Båtar och motorer förvaras då på ett säkert sätt och tjuvarna ägnar sig åt andra aktiviteter.

Det första kvartalet i år har inneburit en ökning med cirka 20 procent. Antalet stulna motorer var 441 stycken mot 368 för samma tid förra året.

I Stockholm stals 202 båtmotorer under perioden (186) och i Västra Götaland 110 stycken (69). Med ett genomsnittligt värde på cirka 100 000 kr blir det väldigt mycket pengar, som betalas av båtägarna via deras försäkringspremier. Totalt cirka 20 Mkr.

Under ett helt år stjäls det dock båtmotorer för cirka 300 Mkr i Sverige, motorer som till största delen först ut ur landet till Baltikum för vidare transport till andra marknader öster- och söderöver.

Larmtjänst och Polisens Båtsamverkan har bra information om båtmotorstölderna. På Stöldtipset kan man följa aktuella stölder, bland annat en Anytec 522 SP med Suzuki 100 hk som stals i Nynäshamn.

Följ Stöldtipset här: https://www.stoldtipset.se/sv/Bat/

För båtägare återstår att skydda sig på bästa sätt genom egna åtgärder:

  • Förvara motorn inomhus under vintern.
  • Inför båtsamverkan på din båtklubb.
  • Montera spårningsutrustning i motorn.
  • Stöldskyddsmärk motorn.

Lars-Åke Redéen

Källa: Larmtjänst.