5 april, 2019

Stortest av 100 hk utbordare – samma fart, men skillnader i komfort

Marknadens 100 hk utbordare borde vara identiska och det stämmer när det handlar om toppfarter, enligt våra mätningar. Men när det gäller förbrukning, ljudvärden och inte minst standardutrustning hittade vi stora skillnader.

I mitten på december sjösatte Linder Aluminiumbåtar fyra båtar av sin nya modell – Arkip 530 BR. På akterspeglarna hade företaget monterat fyra olika 100 hk utbordare från Honda, Mercury, Suzuki och Yamaha.

Båttillverkaren ville helt enkelt jämföra de olika motorfabrikaten på sin nya båt. Båtliv blev kontaktade för att göra alla mätningar av farter, bränsleförbrukningar och motorbuller. En bättre jämförelse kan man knappast få.

Först något om de olika motorfabrikaten som alla har en effekt på exakt 100 hk, uppmätt på propelleraxeln. Samtliga är 4-cylindriga, har elektronisk bränsleinsprutning och ungefär samma vikt. Så långt är de mycket lika.

Men när det gäller cylindervolymen så varierar den mycket, mellan 1,5 och 2,1 liter. En förklaring är att tillverkarna använder samma motorblock till flera olika motorstyrkor. Vissa motorer får då en större eller mindre volym jämfört med konkurrenterna i samma effektklass.

Inför testerna belastades båtarna med tre fullvuxna personer samt 60 liter bränsle i tanken. Den totala vikten för båt, motor, belastning med mera blev mellan 1 097 och 1 106 kg beroende på lite olika motorvikt.

Testerna genomfördes under samma dag, i samma vatten, i samma vindriktning och med samma förare. Farten mättes en Garmin GPS 76, ljud med en mätare från Brüel & Kjær och bränsleförbrukning med en kalibrerad genomströmningsmätare.

Efter sammanlagt 40 testkörningar kan vi konstatera att 100 hk är trots allt 100 hk när man jämför de olika motorernas toppfarter. Här skiljer det endast 1,4 knop och det kan vara dagsformen eller någon liten skillnad i propellern. Hondas 100 hk var snabbast med en toppfart på 36,8 knop.

Toppfart är alltid intressant, men för de flesta båtägare är bränsleekonomi och motorbuller minst lika viktigt. För att få en så exakt jämförelse som möjligt, gjorde vi alla mätningar vid exakt samma fart med samtliga motorer. Från en lågfart på 7 knop, som gäller i många hastighetsbegränsade områden, upp till 35 knop. Det vill säga just under den uppmätta toppfarten.

Bränsleförbrukningen får vi i liter per timma, men i vår testtabell har vi räknat om den till liter per sjömil (lit/Nm) för varje fart. Samtliga 100 hk landar på strax under 1 lit/Nm vid toppfart, men man behöver bara dra av runt 1 000 varv på gasen för att få en ordentlig reducering med hela 25 procent. Då har man ändå en hög toppfart på cirka 30 knop.

Minskar man till runt 25 knop, som är en perfekt planingsfart för den här båttypen, så har man reducerat förbrukningen med nästan 40 procent. Snålaste 100 hk var nya Suzuki med en förbrukning på 0,52 lit/Nm vid 20 knops fart.

Fyrtaktarna har ett rykte om sig att vara tysta jämfört med andra motorkonstruktioner, men det gäller inte vid höga varvtal. Vid toppfart med våra 100 hk mätte vi upp runt 80 decibel (dBA) med samtliga. Först vid ett gasavdrag på runt 1 500 varv och en fart på cirka 25 knop landar man på riktigt bra värden med ett par av våra 100-hästare. Både Honda och Yamaha fick här de bästa resultaten med strax över 70 dBA vid 25 knop.

Vid den sista testen mätte vi accelerationen upp till 20 och 30 knop, med exakt samma propellrar i aluminium som användes vid de tidigare testerna. Hondan hade en propeller med 19 tums stigning, övriga en med 17 tums stigning. Bra acceleration kan vara en fördel när man till exempel färdas i trafikerade farvatten och ständigt måste slå av på gasen för alla vågor. Med en bra acceleration ”kliver man” snabbare över vågtoppen och kommer snabbare upp i en bekväm planingsfart. Både upp till 20 och 30 knop var Yamahas 100 hk något piggare jämfört med de övriga.

Sammanfattning: Trots ganska stora skillnader i cylindervolym hos marknadens 100 hk utombordsmotorer så kommer samtliga upp i nästan samma toppfart på cirka 36 knop. Även när det gäller bränsleförbrukning vid höga varvtal ligger samtliga på ungefär samma nivå, men när man drar av på gasen börjar man se skillnader. Inte minst i populära marschfarter mellan 20 och 25 knop. Här var nykonstruerade Suzuki 100 en av vinnarna.

När det gäller motorbuller vid marschfart är Honda 100 och Yamaha 100 de klara vinnarna. Båda har inte bara lägre ljudvärden, utan även en behagligare frekvens i ljudet jämfört med Mercury och Suzuki.

Standardutrustning är minst lika viktigt som prestanda och här sticker Mercury 100 ut. Inte minst för sitt Active Trim, en finess som hjälper oerfarna båtägare att få ett bra gångläge vid olika farter och som ger GPS-fart i deras instrument.

Text: Lars H Lindén, Foto: Magnus Lejhall och Lars H Lindén

 

Honda BF 100 – behaglig motorgång

Minsta 100 hk sett till volym och en av de äldsta konstruktionerna i testgruppen. Men Honda har finessen VTEC (Variable Valve Timing & Lift Electronic Control), som hjälper till att höja motorns prestanda vid höga varvtal. Ett egenkonstruerat system som varierar insugsventilernas lyft efter varvtalet. Kanske en förklaring till att Hondas 100 hk fick höga fartvärden trots att den är minsta 100 hk sett till cylindervolymen. Andra positiva egenskaper är motorbullret upp till strax under 30 knop som ligger på låga 73 dBA. Men sistnämnda siffra säger inte allt, ty denna 100 hk har en frekvens i ljudet som upplevs betydligt ”snällare” i jämförelse med framför allt Mercury och Suzuki.

Plus & minus:

+ bra toppfart

+ behagligt motorljud

+ smart trollingpanel

– Ingen startspärr

Mercury F100 – bäst utrustad

Lika viktigt som prestanda är standardutrustning och här får Mercurys 100 hk högsta betyg. En av de stora finesserna heter Active Trim, ett system som justerar riggen automatiskt till bästa läge vid olika varvtal och farter. Andra standardfinesser är startspärr och en så kallad Tilt-begränsning som gör att riggen bara kan fällas upp till en viss inställd vinkel. Mercurys 100 hk är klart störst när det gäller cylindervolym, så vi hade nog förväntat oss en något högre toppfart. Nu stannade den vid 35,4 knop. Bästa bränsleförbrukningen på 0,62 lit/Nm mätte vi upp vid 25 knops fart och det är fullt godkänt! Bullervärdena får däremot inte lika höga betyg, här får man dra av på gasen en hel del för att komma ner till acceptabla nivåer.

Plus & minus:

+ stor cylindervolym

+ Active Trim-system

+ bra standardutrustning

+ Tilt-begränsning

– Högt motorljud

Suzuki DF 100 – snålast vid 25 knop

Suzukis 100-hästare har samma grundkonstruktion som deras 70, 80 och 90 hk maskiner. Samtliga med dubbla överliggande kamaxlar och en låg vikt på 157 kg lättast i vår testgrupp. När det gäller testresultaten har vi både plus och minus. Stort plus för en låg förbrukning vid marschfarter mellan 20 och 25 knop. Här drar denna 100 hk endast halvlitern per sjömil. Men när det gäller motorbuller är det inte lika positivt. Vid en marschfart på runt 25 knop mätte vi upp hela 78 dBA.

Plus däremot för en bra standardutrustning med både stöldskydd, vattenlarm i bränslefiltret och tilt-begränsning. Sistnämnda gör att riggen bara kan fällas upp till en viss inställd vinkel.

Plus & minus:

+ låg förbrukning

+ Tilt-begränsning

+ Låg vikt

– högt motorljud

Yamaha F100 – bäst allround

Yamahas 100 hk kom under 2017 och är syskonmotor med deras 80 hk. 100 hk är den bästa allround-motorn i vår jämförelse med en hygglig toppfart på 36,5 knop, bra bränsleförbrukning och låga ljudvärden i marschfarter runt 25 knop. Den är även pigg när det gäller acceleration. När det gäller motorljud så påminner den om Honda 100, som också hade låga värden, men framför allt en annan frekvens i ljudet som upplevs betydligt ”snällare” i jämförelse med framför allt Mercury och Suzuki. När det gäller standardutrustning så har Yamahas 100 hk ett larm som varnar för vatten i bränslefiltret. Tillverkaren har tagit fram en aluminiumpropeller med ett speciellt nav som ger ”mjukare” växlingar med hjälp av små gummikuddar.

Plus & minus:

+ larm i vattenfilter

+ lågt motorljud

+ bra acceleration

+ dämpning i propellern

 

FAKTA 4 X 100 HK

Motor                                     Honda BF100    Mercury F100    Suzuki DF 100       Yamaha F100

Intro år                                   2014                   2014                   2018                        2017

Antal cylindrar                      4                          4                          4                              4

Volym i cc                             1496                   2100                   1502                        1832

Bränslesystem                     EFI                      EFI                      EFI                          EFI

Maxvarv i rpm                      6300                   6000                   6300                        6000

Utväxling                               2,33:1                 2,07:1                 2,59:1                      2,15:1

Generator i A                       35                        35                        27                            35

Vikt i kg 1)                             166                      165                      157                          162

Trim & Tilt                             Ja                        Ja                        Ja                            Ja

Tiltbegränsning                    Nej                      Ja                        Ja                            Tillval

Larm, vatten i bränslefilter Nej                      Tillval                  Ja                            Ja

Startspärr                              Nej                      Ja                        Ja                            Ja

Trollingkontroll                     Ja                        Ja                        Ja                            Ja

Aktiv Trim                              Nej                      Ja                        Nej                           Nej

Färskvattenansl.                  Ja                        Ja                        Ja                            Ja

Motorinstrument                  Ja                        Ja                        Ja                            Ja

Reglagebox                          Ja                        Ja                        Ja                            Ja

Propeller                               Alu                       Alu                       Alu                           Alu

Ca-pris 2019                        103 990 kr         115 200 kr         117 900 kr              126 700 kr

Anmärkningar:

1) Vikt i kg och ca-pris med lång rigg.

 

 

TESTRESULTAT 4 x 100 hk

Motor                                     Honda BF100    Mercury F100    Suzuki DF 100       Yamaha F100

Testvikt i kg 1)                     1106                   1105                   1097                        1102

Propeller i tum                     19                        17                        17                            17

Toppvarv i rpm                     6000                   5600                   5900                        5800

Toppfart i knop                     36,8                     35,4                     36,0                         36,5

Förbrukning i liter per sjömil vid:

35 knop                                 0,98                     0,93                     0,92                         0,98

30 knop                                 0,76                     0,72                     0,71                         0,72

25 knop                                 0,70                     0,62                     0,56                         0,62

20 knop                                 0,63                     0,65                     0,52                         0,55

15 knop                                 0,59                     0,71                     0,57                         0,59

7 knop                                   1,17                     1,09                     0,89                         1,05

Ljud i decibel (A) vid:

35 knop                                 81                        82                        82                            78

30 knop                                 79                        78                        79                            77

25 knop                                 73                        77                        78                            73

20 knop                                 72                        77                        76                            72

15 knop                                 71                        74                        72                            71

7 knop                                   70                        71                        70                            70

Acceleration i sekunder:

0–20 knop                             4,5                       4,6                       4,6                           3,9

0–30 knop                             9,4                       7,9                       8,5                           7,6

 

Anmärkningar:

1) Testvikten inkluderar båt, motor, full bränsletank på 60 liter och tre fullvuxna personer. Testbåt: Linder 530 Arkip, 5,30×2,14 m. Vikt 610 kg utan motor. Samtliga motorer var utrustade med aluminiumpropellrar.