26 april, 2019

SBU kräver stopp för utförseln av motorer

Det måste bli ett stopp för utförseln av stulna båtmotorer från Sverige. Det kräver SBU:s ordförande, Christer Eriksson.

Det stjäls cirka 2 000 utombordsmotorer från svenska båtar varje år. De flesta exporteras snabbt ut ur landet utan att myndigheterna ingriper. Eftersom det inte är förbjudet att föra ut stöldgods ur Sverige (!) gör inte myndigheterna något, trots att de förstår vad som händer.

– Kostnaden på 200–300 Mkr per år får båtägarna stå för via försäkringspremierna. Sverige har blivit ett smörgåsbord för utländska stöldligor och båtägarna står för en stor del av notan, säger Christer Eriksson.

Under de tre första månaderna 2019 stals 441 båtmotorer i Sverige jämfört med 368 förra året. Under hela 2018 stals 2 450 båtmotorer i hela landet, enligt polisens statistik. Med ett genomsnittligt inköpsvärde på närmare 100 000 kr handlar det om stora belopp.

– För den enskilda båtägaren innebär detta problem och betydande kostnader. Den som drabbas av stölder flera gånger kanske tappar sugen och slutar med båtlivet, säger Christer Eriksson.

De motorer som stjäls är ofta på 70–100 hk. De är lätta att bära för en tjuv och har ett högt marknadsvärde. Men det finns exempel på att tjuvar stjäl motorer på 300 hk eller mer.

Stölderna följer samma mönster år efter år. Efter en försiktig vår nås en topp i början av augusti för att därefter mattas av. Därefter kommer en ”slutspurt” under hösten när båtarna åter står på land och motorerna är servade inför vintervilan. Allt enligt polisens statistik.

Värst utsatta är skärgårdskommunerna i Stockholm samt Göteborg, men båtägare i hela landet drabbas. De enda som klarar sig lite bättre är båtägarna i Norrland eftersom det är mycket längre att köra till gränsen därifrån.

Stölderna av båtmotorer följer samma mönster som tillgrepp av traktorer, motorcyklar, handverktyg och annat som är lätt omsättningsbart. Först sker en rekognosering, därefter kommer tjuvarna som även transporterar stöldgodset till ett mellanlager. Sist kommer transportören som tar varorna ut ur landet. Processen sker oftast via hamnarna med anslutning till Polen eller Baltikum.

– SBU med sina 170 000 båtägare som medlemmar har länge hävdat att lagarna måste ändras för att få stopp på båtmotorstölderna. Vi har tillsammans med branschorganisationen Sweboat uppvaktat riksdagens fritidsbåtsnätverk för att belysa hur viktig den här frågan är, säger Christer Eriksson.

Men det behövs fler åtgärder, främst från politikerna.

Tullen behöver utökade befogenheter och ändrat regleringsbrev för att prioritera kontroll av utförsel av stöldgods. Idag riktas Tullens resurser till cirka 98 procent på inkommande trafik vid gränserna.

Ändra lagen så att utförsel av stöldgods blir ett smugglingsbrott. Då kan Tullen använda tvångsmedel.

Att införa utförselkontroll stöds av 99,55 procent av båtägarna, enligt försäkringsbolaget Svedeas båtlivsundersökning 2019.

En granskning av Riksrevisionen (april 2019) visar att tolv myndigheter i flera år har lagt omfattande resurser på att bekämpa organiserad brottslighet. Granskningen visar att regeringens styrning har varit otydlig och utan samordning. En ökad samordning mellan myndigheterna vore bra.

EU:s princip om fri rörlighet för varor inom Unionen är viktig att upprätthålla. Men inte till priset av massor av stölder varje år med de kostnader och obehag som detta innebär för medborgarna.

Bäst är att bestämma sig att det inte är OK att föra ut stöldgods.

Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats som debattinlägg i Aftonbladet.

Text: Lars-Åke Redéen

Christer Eriksson.

Tjuvarna lossat och förberett tillgripna motorn vid denna stöld i Fjällbacka. Foto: Thomas Andersson,  Polisen Lysekil.