14 juni, 2019

Japanskt populärast för motortjuvarna

Japanska båtmotorer är populärast bland båtmotortjuvarna. Högst på listan hamnar marknadsledaren Yamaha följd av Suzuki. På tredje plats kommer Mercury.

Listan över vilka motorer som stjäls mest är inte officiell, men Båtliv har fått tillgång till den via polisen efter en begäran från Båtliv.

Av statistiken framgår tydligt att det är Yamaha som stjäls mest:

Båtmotorstölder

År             2018         2019

Yamaha   1 025        451

Suzuki      446          188

Mercury    418          143

Honda      278          101

Evinrude   104          35

Tohatsu    69            13

Selva        16            3

Stölderna under 2019 är under perioden 1 jan t.o.m. den 12 juni.

Källa: Rar, polisens datasystem.

Rejäl stöldskyddsmärkning, till exempel Securmark, och helst även någon form av register med tillgång för myndigheter skulle troligen kunna minska stölderna avsevärt. Dessutom behövs en lagändring så att det blir förbjudet att föra ut stöldgods ur Sverige.

Yamaha är marknadens mest sålda båtmotorer, men också båtmotortjuvarnas favoritmärke. Hur ser ni på detta och vad kan ni som leverantör göra för att undvika detta?

– Stölder är ett problem vi ser allvarligt på som kräver flera olika insatser, säger Daniel Dellgar, produktchef för utombordare och waverunners hos Yamaha Motor Scandinavia.

– Att Sverige är så mycket mer drabbat av stölder även inom andra branscher än till exempel våra grannländer indikerar att det är något annat än produkterna som gör att ligorna väljer Sverige. Vi har löpande produktutveckling där märkning och stöldskydd är en del som vi tittar på. Men det är viktigt att vi lyfter blicken och ser över varför Sverige är mer utsatt generellt, hur kan och får Tull och Polis agera?

Finns det något bra alternativ för att märka motorerna bättre, helst kopplat till ett register med sökfunktioner?

– Våra motorer är märkta på flera ställen och sedan 2018 så får fler av våra modeller även serienumret inlagt i motorelektroniken, säger Daniel Dellgar.

– Märkning är en sak, men största utmaningen är att ha ett uppdaterat register som är lättillgängligt för kontroll, till exempel ett nationellt båtregister. Respektive leverantör har sina egna kundregister, men vi har sällan annat än första ägaren.

– Sammantaget är detta bakgrunden till att vi starkt rekommenderar Securmark. Med Securmark förstärks märkningen både med prägling av ett nummer och micromärken som sprayas på motorn och de har en uppdaterad databas med ägaruppgifter tillgängliga dygnet runt.

Vilka övriga stöldskyddsfunktioner finns i Yamahas motorer i respektive effektklasser?

– Vi har startspärr för alla våra motorer från 20 hk och uppåt. Alla båtar som förmonteras hos båtbyggare för Yamaha har alltid original startspärr installerad. Motorns serienummer finns även i motorelektroniken på många motormodeller för att förstärka märkningen och identifieringen.

Polisen vill också se fler åtgärder för att minska antalet båtmotorstölder.

– Jag anser att detta är en problematik som flera aktörer måste samverka kring, även allmänhet, den marina branschen, polisen, andra myndigheter, och politikerna. Var och en ska göra sitt inom respektive verksamhetsområdet, då händer det saker. Polisen kan inte lösa detta själva, inte allmänheten heller, säger Rino Carlsson, nationell/regional operativ samordnare för brottsförebyggande, sjörelaterade tillgrepp.

– Om vi ser till den marina branschen så anser jag att de har gjort alldeles för lite. Ta bilindustrin som exempel, när stölderna på till exempel BMW sköt i höjden så anpassade företaget tillverkningen efter det. Idag kan du i princip inte stjäla exempelvis en BMW om du inte kommer över nyckeln.

– Om vi bortser från stöldskyddet är en central och viktig del för poliser är att identifiera godset. Är motorn stulen? Det måste vi kunna bevisa om det skall kunna leda till fällande domar.

– Flera stora tillverkare märker sin motor med endast en klisterlapp. Man bör kunna ställa större krav på en produkt som i många fall kostar flera hundra tusen kronor.

Finns det fler åtgärder som ni som myndighet bör intensifiera?

– Det finns mycket som behöver göras. Bland annat att både Tull, kustbevakning och polisen kan kontrollera den utgående trafiken. Vi vet vilka ställen som är aktuella när stöldgodset lämnar Sverige.

Foto: Tomas A. Andersson