17 juni, 2019

Gustavsbergs gästhamn Kattholmen certifieras med Blå flagg

Kattholmen i Gustavsberg har blivit certifierad enligt den internationella miljömärkningen Blå Flagg. Kattholmen är den första hamnen i Värmdö, och en av tre hamnar i hela Stockholmsområdet, som blivit Blå flagg certifierade.

Blå flagg är en internationell miljömärkning som drivs av Foundation for Environmental Education (FEE) och som för närvarande finns på över 4500 stränder och hamnar i 45 länder runt om i världen. I Sverige finns 11 hamnar och 9 stränder som är certifierade enligt Blå Flagg. Varje hamn eller strand med Blå Flagg måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt information.

– Vi är stolta att få vara en blå-flagg hamn och tänker fortsätta den inslagna vägen för ett hållbart samhälle. Vår avsikt är att även nästa marina, som byggs i Stavsnäs till nästa sommar, skall vara en blå-flagg-hamn, säger Björn Ulfvin, Värmdö hamnars styrelseordförande.

Certifieringen måste sökas på nytt varje år och en jury beslutar om vilka anläggningar som ska godkännas. Varje år genomförs kontrollbesök på samtliga anläggningar. Genom Blå Flagg visar anläggningarna för sina gäster och sin omgivning att de uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service.

Värmdö kommun bedriver sitt miljöarbete på flera plan och inom flera verksamheter för att bidra till hållbart samhälle och de Globala målen i Agenda 2030. Skärgården och havet är unika resurser med stora utmaningar som påverkar oss, till exempel genom övergödning, havsförsurning, försämrade ekosystem och klimatförändringar.

– Värmdö hamnars Blå Flagg-certifiering är ett viktigt steg för att nå våra miljömål om ett hav i balans, en levande kust och ingen övergödning, säger Christina Wikberger, miljöstrateg i Värmdö kommun.

Gästhamnen på Kattholmen kommer att innehålla teknik och lösningar som möjliggör ett hållbart båtliv och de kommer även kunna bidra till att höja kunskapen om hur våra hav och vatten fungerar. Dessutom kommer de att skapa förståelse för hur den enskilda individens beteende påverkar hur hav och vatten mår och vad man kan göra för att minska sin påverkan.