15 juli, 2019

Klimatdebatten påverkar inte svenska båtägare

Åtta av tio svenska båtägare anser inte att klimatdebatten har påverkat deras båtägande. Varannan gör en del eller mycket för att minimera sitt båtlivs effekt på miljön men lika många gör ingenting alls. Det sägs i en undersökning genomförd på uppdrag av Blocket.

Den pågående klimatdebatten kan påverka våra val på olika sätt, såsom bilen vi kör, sättet vi reser på och vilken mat vi äter. Men i en Yougov-undersökning gjord på uppdrag av Blocket visar det sig att det inte i någon större utsträckning påverkar hur vi åker båt då majoriteten av Sveriges båtägare (79%) inte anser att klimatdebatten har påverkat deras båtägande alls. Varannan båtägare (50%) svarar att de inte gör något alls för att minimera sitt båtlivs effekter på miljön, vilket är tio procent fler jämfört med 2018. Resterande 50 procent svarar att de gör en del eller mycket.

– Att båtägare inte känner sig påverkade av klimatdebatten kan bero på att båten används under en kort och begränsad tid varje år. Trots det är det viktigt att göra vad man kan för att minska sin klimatpåverkan och om alla gör något kan effekten bli stor. Det finns många olika sätt att klimatanpassa sitt båtliv på, exempelvis genom att se till att bottenfärgen man använder har låg miljöpåverkan eller genom att byta till en icke-fossildriven motor, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Blocket.

39 procent av båtägarna i Sverige kan tänka sig att byta ut den fossildrivna motorn i sin båt mot en icke fossildriven och varannan nuvarande eller potentiell båtägare (51%) kan tänka sig att köpa en eldriven båt någon gång i framtiden. Mest benägen att skaffa elbåt är man i Stockholm, där sex av tio nuvarande eller potentiella båtägare uppger att de kan tänka sig att köpa en eldriven båt någon gång i framtiden.

– Vi tror att eldrivna båtar kommer bli allt vanligare till sjöss och det finns redan nu flera alternativ på Blocket, för de som känner att de vill byta förr hellre än senare, avslutar Tero Marjamäki.

5 tips för att miljöanpassa ditt båtliv

Välj en mer miljövänlig bottenfärg

Ta hand om ditt toalettavfall

Undvik bottenankring i känsliga områden

Lämna farligt avfall i hamnens miljöstation

Minska bränsleförbrukningen med eco driving

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 5–10 april har sammanlagt 2209 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige, varav 474 båtägare, 307 som inte äger båt men överväger att köpa båt och 1 428 som inte äger båt och inte överväger att köpa båt.